6e Jaarcongres Leve het jonge kind!


Datum: 7 november 2017
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: 269.00 excl. btwHet jonge kind: Jouw werk, hun leven!Het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! gaat in 2017 plaatsvinden op dinsdag 7 november. Uiteraard op de locatie die u van ons gewend bent, in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Kwaliteit in de omgang met het jonge kind, dat is hét thema van deze alweer zesde editie Leve het jonge kind. We zijn verheugd dat de volgende sprekers meewerken aan ons programma: dr. Bas Levering, prof.dr. Sieneke Goorhuis,prof.dr. Ruben Fukkink, Wilma van Esch en dr. Lisette van der Poel. Daarnaast hebben we 23 deelsessies waarmee je op basis van je interesses en behoeftes, zelf een programma kunt samenstellen. Een bewegelijk intermezzo met dansdocente Lenneke Gentle staat garant voor positieve energie! Genoeg redenen om dit congres niet te missen!

Ochtendprogramma
Dit jaar staat de kwaliteit in de omgang met het jonge kind centraal. Dagvoorzitter en PIP hoofdredacteur dr. Bas Levering aan het woord: “Het gaat nog altijd niet goed met de relatie tussen het onderwijs en de kinderopvang. Het is zeer de vraag of we wat dat betreft in de afgelopen acht jaar veel opgeschoten zijn. Laten we er maar geen doekjes om winden: de beide sectoren bestrijden elkaar als het gaat om de vraag hoe er in ons land met het jonge kind moet worden omgegaan”. Meer (wetenschappelijke) achtergronden en een analyse hieromtrent kunt u nalezen op de website.

Dr. Bas Levering gaat na zijn opening in gesprek met prof.dr. Sieneke Goorhuis over de actualiteiten rondom het jonge kind. Hierna vertelt prof.dr. Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam en lector Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam, over de groei van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang en het effect daarvan op kinderen, studenten en pedagogisch medewerkers. Hij belicht hoe je van trainer tot en met kind, van opleiding tot en met kindcentrum, kunt werken aan de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang met effectieve aanpakken.

Persoonlijk deelsessieprogramma
Na deze interessante ochtend kun je voor twee rondes kiezen uit 23 uiteenlopende deelsessies. Het volledige overzicht van deelsessies vind je op de congreswebsite

Inspirerende middag
Na een heerlijke lunch kun je onder andere de informatiemarkt bezoeken. Hier brengen verschillende aanbieders je op de hoogte van nieuw materiaal en de laatste ontwikkelingen voor het jonge kind. Daarna start het plenaire middagprogramma. Ecologisch pedagoog Wilma van Esch houdt een betoog over ‘Het goede doen, ook in de ogen van kinderen’. Via herkenbare voorbeelden uit kinderopvang en onderbouwgroepen laat Wilma je nadenken over jouw bijdrage aan het boeiende en rijke ontwikkelproces van jonge kinderen. Dr. Lisette van der Poel, hogeschoolhoofddocent Instituut voor Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht, vertelt over de zin en onzin van spelenderwijs leren. Wanneer we kinderen vragen waarom ze spelen, antwoorden ze meestal: ‘Gewoon, omdat het leuk is.’ In deze lezing wordt duidelijk waarom juist het plezier in spel spelen zo waardevol maakt en dat het accent zeker niet hoeft te liggen op het educatieve element van spel. Hierna komen we in beweging met dansdocente Lenneke Gentle tijdens een intermezzo. Jonge kinderen zitten veel op hun stoel. Hoe kun je in de korte momenten die zich dagelijks aandienen een beweegactiviteit doen zonder dat je de hele ruimte hoeft te verbouwen? Lenneke laat je ervaren hoe! Na de lunch is het tijd voor de tweede deelsessieronde en we sluiten de dag af met een gezellige borrel. Tijd om je collega’s uit het werkveld te spreken en hun ervaringen over het congres te horen!

Goodiebag
Bij deelname ontvang je dit jaar weer een rijk gevulde goodiebag met onder andere:
  • De PIP met speciaal aandacht voor het jonge kind
  • Het nieuwste B.Magazine
  • Het nieuwste boek De Nederlandse Kinderopvang in wetenschappelijk perspectief van prof.dr. Ruben Fukkink.
Naast deze Goodiebag krijgt iedere deelnemer ook een halfjaarabonnement op een vaktijdschrift naar keuze, je kan hierbij kiezen uit de PIP (Pedagogiek in Praktijk, informerend en opiniërend vakblad over pedagogische vraagstukken en onderwerpen in breedste zin van het begrip) en KIDDO (pedagogisch vakblad voor professionals die werken in de kinderopvang van 0-12). Voorkeur van gewenst abonnement kan je bij je online inschrijving opgeven.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor: leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Meer informatie en het gehele programma kan jenalezen op de congreswebsite www.hetjongekind.nl.


Deelsessies:


1. 30 jaar Spel aan Huis, de kracht van de methodiek
2. Spel stimuleren: een vak!
3. Een succesvol VVE beleid, het geheim van Breda
4. Kindgericht werken, geef ze de ruimte!
5. Oog voor kindontwikkeling en communicatie middels Video-interactiebegeleiding: handvatten voor de professional
6. Op onderzoek in de wereld van alledag
7. Pedagogische Tact
8. Spelenderwijs werken aan rekendoelen
9. Ontwikkelingsstimulering: óók thuis!
10. Geef jonge kinderen een gezonde start!
11. Voor alles een liedje
12. Met kinderen in gesprek over gevoelens
13. Embodied cognition: hoofd EN lijf betrokken bij het leren
14. Spelen in Stilte: Mindfulness in de klas
15. De Ik-Fabriek: laat je lijf en hersenen samenwerken en maak Ik-kracht
16. Niet of weinig pratende peuters: hoe geef je ze woorden?
17. Groepsfunctioneren op kinderdagverblijven
18.Liefde voor letters en lezen
19. deBabyspecialist in kinderopvang Meta Kierkels, pedagoog/eigenaar, Lindekracht.
20. Ontmoeting tussen gezinnen organiseren, is kansen creëren
21. Vertrek eens zonder thema
22. Spelen als rode draad
23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt