6e Jaarcongres Leve het jonge kind!


Datum: 7 november 2017
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: 240.00 excl. btw

Aanmelden

Het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! hebben wij alvast op de planning gezet! Het congres gaat in 2017 plaatsvinden op dinsdag 7 november. Uiteraard op de locatie die u van ons gewend bent, in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Het programma voor het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt in samenwerking met Uitgeverij SWP ontwikkeld door congresbureau Logacom. Wanneer het vijfde jaarcongres achter de rug is, gaan we starten met voorbereiding voor programmering van het congres in 2017. Zodra er meer informatie is dan vermelden wij dat op de congreswebsite www.hetjongekind.nl

Het congresprogramma zal bestaan uit een plenair gedeelte en twee deelsessierondes. Voor iedere ronde kunnen deelnemers een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Hierbij zal keuze zijn uit ongeveer 20 onderwerpen

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Inschrijven voor deze dag is uiteraard mogelijk! Doet u dit uiterlijk 31 augustus 2017 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting! Vroege aanmelders krijgen uiteraard later de gelegenheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Meer informatie kunt u nalezen op de congreswebsite www.hetjongekind.nl.
Aanmelden