12e Jaarcongres Brede School


Datum: 11 april 2017
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: 295.00 excl. btwDe 12e editie van het Jaarcongres Brede School staat op de planning! Het congres gaat in 2017 plaatsvinden op dinsdag 11 april. Uiteraard op de locatie die u van ons gewend bent, in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Sinds de voorzichtige start 22 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3.000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn gebracht. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie en heeft verschillende inzichten en belangen (zowel organisatorisch als pedagogisch) dan het primair onderwijs.

Taskforce
Eind vorig jaar is de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in het leven geroepen, die bekijkt hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt. Daarbij staan de belangen van kinderen en ouders centraal. Voorstellen moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel. De voorstellen worden tijdens het congres gepresenteerd.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten kunnen ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat?

Dit congres is een goed moment om deze zaken te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is alweer het 12e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten.

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.

Het programma voor het 12e Jaarcongres Brede School is in samenwerking met Uitgeverij SWP ontwikkeld door congresbureau Logacom. Het congresprogramma bestaat uit een plenair gedeelte en twee deelsessierondes. Voor iedere ronde kunnen deelnemers een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Hierbij is keuze zijn uit 23 onderwerpen Meer informatie over het congres en het volledige programma kunt u vinden op de congreswebsite www.bredeschoolcongres.nl.


Deelsessies:


1. Feit of fictie?
2. Er bestaan geen luie kinderen….. Wat elke professional zou moeten weten
3. Leerkracht in Samenwerken: Netwerken rond brede scholen
4. Nut, noodzaak & meerwaarde van interdisciplinair samenwerken: delen van tops en tips voor morgen!
5. Op Kindcentrum Olympia leren we van en met elkaar
6. Het kinderplatform geeft kinderen een stem!
7. Versterking samenwerking professionals kinderopvang/primair onderwijs en professionals jeugdzorg
8. Het 'rendement' van samenwerking tussen kinderopvang en jeugdhulp in Den Haag
9. Ambulante ondersteuning naar de scholen brengen; preventie versterken door in te spelen op vragen van leerkrachten
10. Werkend vanuit het kind komen tot samenwerking verder dan...
11. Onderwijs en Kinderopvang- samen in één gebouw. Hoe werkt dat nu?
12. Samenwerken voor beter cultuuronderwijs!
13. De verdeling van kosten als testcase voor de samenwerking
14. Luisteren naar ouders loont!
15. It takes two to tango
16. Werken met het IJsselgroep IKC-model
17. Alle puzzelstukjes van het IKC
18. Gaat u mee op IKC reis?
19. Gedoe komt er toch … bij vorming van een IKC
20. Regie versterken op een brede school of kindcentrum! Hoe doet u dat?
21. Samen in een bestuur of nog even niet?
22. Kapitein op het schip: leidinggeven aan een kindcentrum
23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt