5e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam


Datum: 16 mei 2017
Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: 295.00 excl. btwHet idee was een startpunt…. Ongeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Voor gemeenten een uitgelezen kans om – binnen de gestelde kaders – op eigen wijze vorm te geven aan de hulp-, zorg- en dienstverlening. Een gecompliceerde opgave, rijk aan kansen. Bovendien een belangrijke stap op weg naar de geambieerde integrale aanpak.

Er is nog veel mogelijk Binnen sociale wijkteams worden de krachten al enige tijd gebundeld. Professionals vanuit verschillende organisaties brengen hun kennis en expertise samen om te werken aan complexe casuïstiek. Een goed begin. Maar om te komen tot een écht integrale aanpak moet de volgende stap gezet worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe vormen van samenwerking tussen zorg en welzijn met inkomen en schuldhulpverlening, over coalities van gemeenten met onderwijs, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Hoe zorgen wij er samen voor dat het beter, effectiever en met minder middelen kan? Hoe zetten wij als professionals, organisaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties – over de domeinen heen– de transformatie daadwerkelijk in gang?

Hoor, zie, kijk en ervaar! Tijdens het 5e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam brengen inspirerende en ervaren sprekers u in één dag op de hoogte van de kennis en ervaringen die er zijn met sociale wijkteams, en hoe u die kunt gebruiken om meer stappen vooruit te maken en zo de transformatie vorm te geven.

Het congres staat onder deskundige leiding van Peter Paul Doodkorte, Vondel & Nassau. Hans Weggemans zet uiteen hoe de City Deal Inclusieve Stad nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen kan bieden. Door verschillende wet- en regelgeving die met elkaar botst, blijft de hulp vaak steken. Hoe voorziet City Deal Inclusieve stad hierin? Drs. Paul van Velpen stelt u de vraag of wijkteams een rol kunnen spelen op het gebied van preventie, zoals het terugdringen van een ongezonde leefstijl of de aanpak van een ongezonde omgeving. Peter Paul Doodkorte zal een inspirerende inleiding verzorgen over de stand van zaken in het sociaal domein aan de hand van confronterende spiegels en inspirerende vensters. Hij zal ons leren dat er nog veel mogelijk, en dus te doen is!

Het congresprogramma bevat twee deelsessierondes met uiteenlopende thema’s: Hoe geeft u transformatiedoelen als vergroten van eigen regie en het bevorderen van veerkracht concreet vorm in uw contacten met ouders, kinderen, gezinnen en hun netwerk? Op welken manier leren en ontwikkelen wijkteams een nieuwe werkwijze? En wat vraagt dit van gemeenteambtenaren, beleidsmakers en bestuurders? Hoe transformeert u eigenlijk? Op welke wijze leidt het koppelen van JGGZ expertise aan een huisartsenpraktijk en sociaal team tot kwaliteitsverbetering in de jeugdhulpverlening? Hoe dienen sociale wijkteams als toegang voor werk en inkomen? Dit is een greep uit de vele inspirerende voorbeelden en onderwerpen. Mis daarom dit congres niet en schrijf u in, zodat u kunt leren en mee kunt praten!

Dit congres is een coproductie van Logacom en Uitgeverij SWP, partners hierbij zijn Vondel & Nassau en Gemeente Academy.

Meer informatie over het congres, het volledige programma en deelsessieaanbod kunt u nalezen op de congreswebsite www.wijkteamcongres.nl.

Doelgroep
Dit congres is gericht op gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals binnen gemeenten, WMO, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, Gezondheidszorg en transitiemanagers.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is uiteraard mogelijk! Doet u dit uiterlijk 31 maart 2017 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting! Vroege aanmelders krijgen uiteraard later de gelegenheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.


Deelsessies:


1. Sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van de straat voor de wijk
2. Wijzer bij Scheiden
3.Leren in sociale wijkteams en gemeenten
4. Zorgen dat wat je doet ook echt werkt: Het gezin centraal in wijkgerichte jeugdhulp
5. Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden
6. De kracht van zelfgekozen participatiedoelen, methodisch werken in de wijk
7. Sociale wijkteams als toegang voor werk & inkomen
8. JGGZ dichtbij het wijkteam, huisarts en GGD
9. Snelle handelingsgerichte diagnostiek en behandeling
10. Het Strengths Model biedt een palet aan mogelijkheden in de Wijk
11. Transformatie in alle eenvoud en diepgang