3e Congres (Psycho)Trauma


Datum: 14 maart 2017
Locatie: Meervaart, Amsterdam
Prijs: 295.00 excl. btwSpecifieke interventies en algemene strategieën

Het 3e Congres (Psycho)Trauma vindt dinsdag 14 maart 2017 plaats in De Meervaart te Amsterdam.

De cijfers liegen er niet om: vier op de vijf mensen maken in het leven één of meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Van hen ontwikkelt 10% een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Als hulp-, zorg- of dienstverlener heeft u tijdens uw werk regelmatig te maken met cliënten en patiënten die traumatische ervaringen te verwerken hebben. De signalering, begeleiding en behandeling van getraumatiseerde mensen is geen gemakkelijke opgave. Want hoe herkent u een trauma? En wanneer is er wel of geen sprake van psychotrauma?

Traumatische ervaringen kunnen littekens achterlaten, ook bij (jong)volwassenen. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt of patiënt om een trauma te verwerken is dus van groot belang; wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.

Dit congres heeft als doel om u kennis te laten maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waarmee u als hulp-, zorg- of dienstverlener aan mensen met (psycho)trauma te maken heeft.

Voor het congres (Psycho)Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zo verneemt u alles over nieuwe innovatieve trauma-behandelmethodieken en leert u over de behandeling van de gevolgen van seksueel geweld met EMDR. Ook komt de vraag aan bod of er gestreefd moet worden naar eenheid in methodieken of dat variatie in interventies juist aangewezen is?

Tijdens de deelsessies kunt u onder andere kennismaken met de effecten van PTSS-behandeling bij mensen met een psychose. Hoe kan het bieden van traumasensitief onderwijs bijdragen tot het vergroten van veerkracht en het gevoel van veiligheid van getraumatiseerde kinderen? Hoe vindt traumabehandeling bij cliënten met verslavingsproblematiek plaats? Op welke manier kunnen opvoeders en behandelaars het beste samenwerken om de zorg aan kinderen met trauma te verbeteren? Als u als behandelaar, onderzoeker of op een andere manier betrokken bent bij trauma, dan mag u dit congres niet missen!

EXTRA!
Congresdeelnemers ontvangen gratis het Praktijkboek Psychotrauma van Ankie Driessen en Willie Langeland. Een praktijkboek, door deskundigen geschreven, over snelle herkenning van signalen en het aanbieden van (professionele) hulp aan getraumatiseerden voor verbetering van de kwaliteit van leven.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd) psychiaters, SPVers, therapeuten, GZ-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen en ergotherapeuten.

Meer informatie over het congres en het volledige programma kunt u vinden op de congreswebsite www.traumacongres.nl.


Deelsessies:


1. Trauma, psychose en PTSS
2. Traumasensitief onderwijs
3. Traumaverwerking doe je niet alleen
4. Preventie van psychotrauma bij kinderen
5. Het onthullen van geheimen en aandacht voor preverbaal trauma met behulp van WRITEjunior
6. Trauma en zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan?
7. Traumabehandeling bij cliënten met verslavingsproblematiek
8. Cultuursensitieve communicatie: naar een betere werkrelatie