Studiemiddag Kinderen met een chronisch zieke ouder


Datum: 16 juni 2017
Locatie: Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: 120.00 excl. btwMeer informatie over deze studiemiddag vindt u ook op www.160617.logacom.nl.

Kinderen met een chronisch zieke ouder: Hoe kun je hen ondersteunen?

Wat voor impact heeft een chronisch zieke ouder op opgroeiende kinderen? Niet alle ouders zijn in staat het slechte nieuws goed over te brengen; sommigen zullen er wellicht helemaal niet over kunnen praten. Ondertussen verandert de leefomgeving van kinderen: veel zaken zullen niet meer vanzelfsprekend zijn, er zal een beroep op ze worden gedaan, vriendjes kunnen misschien niet meer komen spelen... Wanneer de communicatie hierover moeizaam verloopt en gevoelens van onzekerheid, angst en boosheid niet benoemd kunnen worden, kunnen kinderen zodanig in de knel komen dat ze hulp nodig hebben.

Het is niet altijd duidelijk of kinderen lijden onder de situatie omdat de signalen die ze uitzenden subtiel en weinig opvallend zijn. Hoe ondersteun je gezinnen waarvan een van de ouders chronisch ziek is dan? Als hulpverlener kun je op verschillende manieren bijdragen aan het open houden en herstellen van de communicatie tussen kinderen en ouders en zo alle gezinsleden weer een gevoel van veiligheid en geborgenheid bieden. Op die manier kan veel ellende op latere leeftijd voorkomen worden.

Tijdens deze studiemiddag krijg je passende informatie over de stand van zaken op neurologisch gebied en het gebied van psychische ondersteuning. Je leert een goede inschatting te maken van de belasting voor het kind en de patiënt. Aan het einde van de middag ga je naar huis met voldoende kennis van zaken om te zorgen dat (emotioneel) overbelaste kinderen niet in de problemen komen en je krijgt handvatten om vastgelopen situaties en dreigende (psychische) ontsporingen weer in goede banen te leiden.

Wellicht is er een concrete praktijksituatie die je graag zou willen bespreken? Mail deze casus dan o.v.v. 'Studiemiddag 16 juni' en voor 31 mei naar Fiona Sie (Moedervolstoplichten@gmail.com). Als de casus inhoudelijk aansluit bij het programma kunnen de sprekers erop ingaan tijdens de lezing of in de discussieronde.

Deze middag is georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Een Moeder vol Stoplichten, een lees- en doeboek voor kinderen over MS. De studiemiddag biedt, aanvullend op het boek, de gelegenheid aanpak en inzicht te vergroten. Bij deelname is het boek Een Moeder vol Stoplichten van Fiona Sie en Beitske Bouwman ter waarde van € 17,50 inbegrepen.

Doelgroep: Schoolmaatschappelijk werk, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, kindercounselors, jeugdzorg, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinstherapeuten, orthopedagogen, psychologen, POH-ggz, sociale wijkteams.

PROGRAMMA
13.30 uur - Inloop met koffie en thee
14.00 uur - Chronisch zieke ouders en de effecten op kinderen
Drs. Fiona Sie, klinisch psycholoog/ kinder- en jeugdpsychotherapeut en ervaringsdeskundige.
Fiona Sie schreef samen met Beitske Bouwman het lees- en doeboek voor kinderen over MS, Een Moeder vol Stoplichten. Fiona Sie gaat in op de prevalentie van chronisch zieke ouders en wat de effecten kunnen zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
14.30 uur - Opgroeien met ziekte en zorg; de rol van professionals
Drs. Els Jonker, arts maatschappij en gezondheid, jeugdarts bij GGD Noord- en Oost Gelderland. Zij is Ambassadeur JongeMantelZorgen is zelf opgegroeid met een zieke ouder.
Als een van de ouders ziek is, verandert de dynamiek in het gezin. Kinderen gaan zorgen, maken zich zorgen en komen soms zelf zorg tekort. Professionals kunnen kinderen én ouders helpen de negatieve gevolgen te beperken en indien nodig tijdig hulp in te roepen. Wat helpt; en wat zeker niet?
15.00 uur - Koffie- en thee pauze
15.30 uur - Kwetsbare mensen en zorgethiek
Prof. dr. Leo Visser, neuroloog verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en bijzonder hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.
Leo Visser houdt zich met name bezig met de integratie van het medische deel met het patiëntenperspectief. Hij gaat in op wat het betekent om een chronische ziekte te krijgen. Wat is de levenswereld van een patiënt met een chronische ziekte? Wat betekent dat voor het werk, carrière, gezin ,hobby’s.
16.00 uur - Vragen en discussie
16.30 uur - Afsluiting met een borrel
17.00 uur - Einde

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 120,00 excl. BTW. Dit is inclusief het boek Een Moeder vol Stoplichten van Fiona Sie en Beitske Bouwman (t.w.v. € 17,50), consumpties en borrel na afloop.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.