Jaarcongres Huiselijk Geweld


Datum: 21 november 2017
Locatie: Meervaart, Amsterdam
Prijs: 295.00 excl. btwWAT ONZICHTBAAR IS ZICHTBAAR MAKEN
INTEGRALE AANPAK BIJ ONDERBELICHTE ZAKEN IN DE GEWELDSHULPVERLENING

De 4e editie van het Jaarcongres Huiselijk Geweld is alweer ingepland! Het congres vindt plaats op donderdag 21 november in Congrescentrum De Meervaart te Amsterdam.

Geweld staat zelden op zichzelf en dat geweldspatronen moeilijk te doorbreken zijn is inmiddels bekend. Onderzoek laat zien dat geweld, ook na interventies van politie en hulpverlening vaak ‘gewoon’ doorgaat. De geweldshulpverlening staat nog maar in de kinderschoenen.

Er zijn veel zaken in de geweldshulpverlening die onderbelicht of onzichtbaar blijven. Dit hangt onder meer samen met het verkokerde en versnipperde werkveld. Professionals merken dat de zaken die zij in de praktijk tegenkomen veel omvattender zijn dan hetgeen waarvoor ze zijn opgeleid en waarvan ze kennis hebben. Dit heeft tot gevolg dat zij vaak te maken hebben met handelingsverlegenheid en niet altijd weten hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan. Daarbij werkt het meestal niet om aan één enkel probleem te werken; geweld staat namelijk zelden op zichzelf. Hoe kunnen we geïntegreerd werken in een verkokerd en gefragmenteerd zorgstelsel? Hoe brengen we samenhang aan? En wat houdt integraal werken eigenlijk in?

Een van de valkuilen bij geweldshulpverlening is dat hulp vaak te veel gefocust op het oplossen van problemen in plaats van het creëren van kansen. Bijvoorbeeld zorgen dat (jonge) mensen een toekomst hebben. Vragen als: ‘Waar word je blij van?’, ‘Wat wil je bereiken?’ en ‘Waar ben je goed in?’, zijn minstens zo belangrijk als de vraag: ‘Wat is er aan de hand?’ Want weerbaarheid, autonomie, zelfstandigheid, persoonlijke groei en ambitie van mensen, laat staan van slachtoffers van Huiselijk Geweld, zijn belangrijke elementen in de strijd tegen onderdrukking, uitbuiting, mishandeling en misbruik. Kortom: emancipatie!

Op donderdag 21 november organiseert Fier samen met Logacom het 4e Jaarcongres Huislijk geweld. Tijdens dit congres worden onderbelichte en onzichtbare kwesties uitgelicht. Kwesties die van belang zijn voor de geweldshulpverlening. Daarbij maakt u kennis met nieuwe inzichten en nieuwe invalshoeken.

Hiernaast gaat er speciale aandacht uit naar meisjes en vrouwen uit eerculturen vanwege het 10-jarig bestaan van EVA en Zahir: twee opvangvoorzieningen voor meisjes die op de vlucht zijn voor aan eer gerelateerd geweld. Bijna 1 op de 8 Nederlanders heeft een niet westerse achtergrond. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat het om meer dan 30% van de inwoners. Toch herkennen we nog maar mondjesmaat schadelijke traditionele praktijken (achterlating, gedwongen uithuwelijking, huwelijkse gevangenschap, beperken van de vrijheden van meisjes en vrouwen, etc). Welke uitdagingen liggen er voor de toekomst om dit te verbeteren?

Meer informatie en het programma voor dit congres kunt u nalezen op de congreswebsite www.huiselijkgeweldcongres.nl

Doelgroep:
  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Deelsessies:


1. It is easier to build strong
2. Vernieuwende en veelbelovende concepten in de zorg
3. 10 Jaar hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen: lessons learned
4. Onzichtbaar én in contact!
5. Verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap
6. Kruip in de huid van een familieondersteuner
7. Eén van de risicofactoren voor geweld: stress door armoede en schulden
8 Oppositioneel gedrag en de repressie voorbij.
9. Kansen creëren
10. Ontschotten van hulpverleners