Kenniscongres Stoornissen


Datum: 14 december 2017
Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: 295.00 excl. btwKennis-update over stoornissen in 1 dag!

De 6e editie van het Kenniscongres Stoornissen is ingepland! Het congres vindt plaats op donderdag 14 december in Congrescentrum ReeHorst te Ede.

Het woord 'stoornissen' is steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben sommigen moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
Het Kenniscongres Stoornissen zoals dat nu voor de vijfde keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is. .

Het congresprogramma en meer informatie kunt u nalezen op de congreswebsite www.kenniscongres.nl

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als: Intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school) maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, jeugdarts, GGD-arts, (kinder- en jeugd) psychiater, SPV-er, therapeut, GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd) psycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog, logopedist en ergotherapeut.Deelsessies:


1. Emoties en pubers…wat als beide een uitdaging zijn?
2. Zelf Plannen op de middelbare school; hoe leer je dat aan een ongemotiveerde puber met ADHD?
3. Boosheidscontrole
4. Plan B | Autisme & communicatie
5. Het zinvol spelen met metaforen!
6. Dyslexie in het jaar 2017
7. Hoe maak ik een veilige klas?
8. Als je elkaars trigger bent: trauma in relationeel perspectief
9. STORM-project: Strong Teens and Resilient Minds Depressiepreventie in het voortgezet onderwijs
10. Een speciaal schoolleven