Congresgeschiedenis

Ons programma voor de komende tijd:Congressen

Congres over LVB in relatie tot gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit.
Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk voor (o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, (geriatrische) ouderenzorg en forensische zorg

Symposia

Het Nederlandse jeugdstelsel heeft de belangrijkste motor voor verandering, het derde milieu, tot nu toe weinig gebruikt. Dit is een bestuurlijke weeffout die kan worden hersteld. Het pleidooi van René Clarijs om het jongerenwerk te verbreden naar een stevig derde milieu-beleid dient in dit licht te worden bezien.
Échte winst is het boek voor iedereen die resultaat wil bereiken met zijn maatschappelijk initiatief of onderneming. Op sprankelende wijze en met prikkelende voorbeelden uit de praktijk geeft Petra Hoogerwerf de lezer handvatten om succesvol ondernemer te worden.