020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

12e Jaarcongres Brede School

11 april 2017

Jaarbeurs, Utrecht

€ 295,00 excl. BTW

De 12e editie van het Jaarcongres Brede School staat op de planning! Het congres gaat in 2017 plaatsvinden op dinsdag 11 april. Uiteraard op de locatie die u van ons gewend bent, in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Sinds de voorzichtige start 22 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3.000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn gebracht. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie en heeft verschillende inzichten en belangen (zowel organisatorisch als pedagogisch) dan het primair onderwijs.

Taskforce
Eind vorig jaar is de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in het leven geroepen, die bekijkt hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt. Daarbij staan de belangen van kinderen en ouders centraal. Voorstellen moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel. De voorstellen worden tijdens het congres gepresenteerd.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten kunnen ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat?

Dit congres is een goed moment om deze zaken te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is alweer het 12e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten.

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.

Het programma voor het 12e Jaarcongres Brede School is in samenwerking met Uitgeverij SWP ontwikkeld door congresbureau Logacom. Het congresprogramma bestaat uit een plenair gedeelte en twee deelsessierondes. Voor iedere ronde kunnen deelnemers een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Hierbij is keuze zijn uit 23 onderwerpen Meer informatie over het congres en het volledige programma kunt u vinden op de congreswebsite www.bredeschoolcongres.nl.