Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

Studiemiddag Koersen op differentiatie


Datum: 14 december 2017
Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: 149.00 excl. btwHoe vertaal je een onderwijskundige visie naar de dagelijkse onderwijspraktijk

Differentiëren staat hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen.

In deze werkbijeenkomst gaan we strategisch koersen op differentiëren. Er worden je een aantal stappen aangereikt om onderwijskundige visie omtrent differentiëren in jouw team te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. De volgende stappen neem ik met je door:

Stap 1. Formuleren van een koers: de stip aan de horizon De eerste stap is het formuleren van een koers, een collectieve ambitie. Als school- en teamleider ben je er verantwoordelijk voor dat dit school-en teambreed gebeurt. Ee ene koersuitspraak is de andere niet, dat wil zeggen: ze kunnen beelden en concepten in zich dragen die heel verschillend zijn. Wil je het alleen bekijken vanuit het perspectief van de individuele leraar in de klas, zijn en haar professionaliteit, of komen ook de schoolorganisatie, de inrichting, het rooster en het team als netwerk in beeld?

Stap 2. Uitwisselen van bestaande beelden, concepten, ervaringen Is de koersuitspraak geformuleerd, dan wil dat nog niet zeggen dat jouw collega’s, (mede) school- en teamleiders en leraren in de school hier dezelfde beelden bij hebben. In de koers zitten allerlei beelden en concepten besloten en wat jij en je teamleden daarover in gedachten hebben kan enorm verschillen. Zolang je daar niet goed met elkaar over uitwisselt, liggen tal van misverstanden op de loer. Er is pas ruimte voor de invulling van differentiatie in de praktijk als onderlinge uitwisseling en verheldering heeft plaatsgevonden.

Stap 3. Bestaande beelden, concepten, ervaringen aanvullen met nieuwe informatie Verandering beklijft pas als ook het denken van de mensen veranderd is. Veranderingen vragen nieuwe denkbeelden, nieuwe concepten. Worden deze niet verkend en aangebracht, dan wordt de vernieuwing vanuit bestaande denkbeelden ingevuld en verandert er niets.

Stap 4. Formuleren van ontwerpprincipes; richtinggevende uitspraken voor het handelen in de lespraktijk. Heb je een heldere koers die gebaseerd is op concepten, gedeelde beelden en ervaringen binnen het team, heb je deze getoetst aan andere denkbeelden, aan informatie ‘van buiten’, aan theorie, dan kun je nu op basis hiervan met elkaar een aantal ontwerpprincipes formuleren voor het maken van onderwijs waarin je elkaar kunt vinden en die voldoet aan de ingeslagen koers.

Stap 5: Onderwijspraktijk maken, feedback organiseren, sturen op professionaliteit De volgende stap is het daadwerkelijk ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van onderwijs dat gericht is op differentiëren.

Otto de Loor traint, coacht en adviseert directie, team- & sectieleiders, docenten, mentoren VO & educatieve instellingen, op basis van eigen leer- en ontwikkelingsvragen. Dit op het terrein van ambachtelijk vakmanschap en persoonlijk meesterschap. Hij is zelfstandig trainer/consultant/coach en is werkzaam als lerarenopleider bij de universiteit van Utrecht; Graduate School of Teaching.

In zijn boek Differentiëren: Small, Medium, Large – de verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs geeft hij handvatten, voorbeelden en toepassingsmogelijkheden om differentiatie vorm te geven. Na afloop van de studiemiddag neemt u het boek mee naar huis.

PROGRAMMA

13.00 inloop

13.30 uur – Strategisch koersen op differentiëren, hoe pak je het aan?
Otto de Loor, trainer, coach, lerarenopleider

15.00 uur - Koffie/thee pauze

15.30 uur – Hoe maak je de vertaalslag met het team naar de onderwijspraktijk
Otto de Loor, trainer, coach, lerarenopleider

16.30 uur – Afronding en ontvangst boek met hapje en drankje

Doelgroep: Schoolleiders, team-/afdelingsleiders VO

Meer informatie over dit middagsymposium en het volledige programma vindt u op www.141217.logacom.nl

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 149,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Differentiëren: Small, Medium, Large - De verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs, consumpties en borrel na afloop.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.