Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

MiddagSymposium Nieuwe zorgstandaard autisme


Datum: 22 februari 2018
Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: 35.00 excl. btwDe nieuwe zorgstandaard autisme is gereed. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met autisme, tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de persoon met autisme waar zorg aan moet voldoen. Het is een kwaliteitskader, voor zowel mensen met autisme en hun naasten als voor hulpverleners en verzekeraars.

Tijdens dit MiddagSymposium wordt u geïnformeerd over de zorgstandaard en wat dit betekent voor de zorg voor mensen met autisme. Patiënten/zorgvragers, zorgverzekeraars, inspectie etc zullen de zorgstandaard als leidraad voor goede zorg gaan gebruiken. Daarom is het belangrijk dat ook hulpverleners goed weten wat de zorgstandaard inhoudt en hoe deze gebruikt kan worden. Meer hierover hoort u in dit MiddagSymposium.

Meer informatie over deze studiemiddag vindt u op http://220218.logacom.nl

Programma

13.00-13.30 Inloop

13.30-13.35 Opening dagvoorzitter

Dr. Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum, Voorzitter zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, consulent Pieter Baan Centrum en CCE, redactielid ‘WTA’ en 'De Psycholoog'

13.35-14.00 Wat is een zorgstandaard Henny Vermolen - van Gerwen, Lid Agendadraad Kwaliteitsontwikkeling GGZ, erelid NVA, voormalig vice-voorzitter LPGGz-Mind

14.00-14.30 De nieuwe zorgstandaard autisme Dr. Annelies Spek, hoofd van het Autisme Expertisecentrum in Eemnes. Voorzitter van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, redactielid van de Psycholoog en Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, en consulent Pieter Baan Centrum en het CCE.

14.30-15.00 Wat kan een hulpvrager met de zorgstandaard autisme? Drs. Bernadette Wijnker-Holmes, secretaris zorgstandaard autisme, projectleider achterbanraadpleging, beleidsmedewerker NVA. Dr. Annemiek Koster, ervaringsdeskundige, lid focusgroep volwassenen met autisme in de achterbanraadpleging voor de zorgstandaard autisme.

15.00 - 15.30 Pauze

15.30-16.00 Wat betekent de nieuwe standaard voor de zorgprofessional Ernst Horwitz, psychiater, hoofd polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen, UCP, UMCG

16.00-16.20 De zorgverzekeraar en de zorgstandaard autisme Sjaak Verduijn, arts, medisch adviseur bij CZ

16.20-16.50 Stellen van vragen, het voeren van een discussie

Annelies Spek 16.50 Borrel

Doelgroep Hulpverleners en andere professionals die te maken hebben met mensen met autisme (zoals psychiaters, (gz)-psychologen, kinderpsychologen, pedagogische hulpverleners). Ervaringsdeskundigen, mensen met autisme, ouders(/verantwoordelijken) van kinderen met autisme en naasten.

Toegangsprijs Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt slechts € 35,-* excl. btw. Dit is inclusief de consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop. *Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het NKO.