Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

Jaarcongres Brede School | Kindcentrum


Datum: 10 april 2018
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: 295.00 excl. btw13e Jaarcongres Brede School | Kindcentrum
Opvoeden, leren en ontmoeten


In 2018 organiseren wij alweer de 13e editie van het Jaarcongres Brede School. Sinds de voorzichtige start 23 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn en samenwerken. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie dan het primair onderwijs en er spelen tal van verschillen van inzicht, maar ook van belangen, zowel organisatorische als pedagogische. In de praktijk blijkt dat er nog heel wat verschillen te overbruggen zijn.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat waar alle kinderen van 0-12 jaar samen opgroeien?

Dit congres is een goed moment om te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is al weer het 13e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten.

Programma
Het congres biedt een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen praktijk en beleid. Dagvoorzitter Wilma van Esch zal het congres onder deskundige leiding voorzitten. Zij laat u in een afwisselend en inspirerend praktijkverhaal, onderbouwd door theorie, nadenken over hoe kinderen het fundament en bindmiddel kunnen zijn van uw kindcentrum.
Drs. Jacques Verheijke neemt u mee naar waar het allemaal om draait: opvoeden, leren en ontmoeten. Welke dimensies kent het begrip integraliteit in uw praktijk en op welke wijze krijgt de meest belangrijke dimensie –de pedagogische- vorm en inhoud?
In de presentatie van Iliass El Hadioui (uitgenodigd) staat superdiversiteit op school, straatcultuur en het gezin centraal.
De basis moet op orde zijn. Marjoleine Jansen zet uiteen waarom dit een absolute voorwaarde is en hoe u dit kunt bewerkstelligen binnen uw brede school of kindcentrum.

Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van de volgende acht thema’s:
  • De brede school door de ogen van
  • Professionalisering
  • Samenwerken op de werkvloer
  • Cultuur
  • Financiën
  • Ouderbetrokkenheid
  • Beleid & bestuur
  • Overig
Wij verwelkomen u graag op 10 april aanstaande in Jaarbeurs Utrecht!

Wilt u het gehele programma nalezen? Ga dan naar de congreswebsite www.bredeschoolcongres.nl

GRATIS bij deelname:
Het tijdschrift: Kindcentrum-BBMP. Alle deelnemers ontvangen het magazine: Kindcentrum-BBMP, de afkorting staat voor Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek. Dit vakblad verschijnt zes keer per jaar, op de congresdag krijgt u een exemplaar mee naar huis.

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een kindcentrum of brede school werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit uiterlijk 2 maart 2018 dan ontvangt u ruim 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €260,00 (excl. btw) voor uw deelname! Vroege aanmelders krijgen uiteraard later de gelegenheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.bredeschoolcongres.nl


Deelsessies:


1. De brede school door de ogen van een architect: Onderwijs en Kinderopvang- samen in één gebouw. Hoe werkt dat nu?
2. De brede school door groene ogen
3.De brede school door de ogen van een juridisch adviseur: Samen in een bestuur of nog even niet?
4. De brede school door de ogen van een bestuurder Primair Onderwijs: Samen-werken is collectief verantwoordelijk zijn . Waarom moeilijk doen als het samen kan?
5. Uw IKC, een uniek verhaal met passie geschreven!
6. IKC werkt! Het IKC als professionele ontwikkelgemeenschap
7. 10-14 Onderwijs. Voor welke vorm kiest u?
8. Opvang en Onderwijs in één organisatie
9. Jeugdhulp & onderwijs: een succesvol pact!
10. De nieuwe kleren van de keizer of mag het ietsje meer zijn...?
11. Samen-Scholing
12. Samen naar School in IKC De Kroevendonk
13. Kindcentrum: blokkendoos of integrale leeromgeving?
14. Visie op cultuureducatie in het Integrale Kindcentrum
15. Samen werken op inhoud, maar hoe doet u dat financieel?
16. Boundary crossing: leren van grenzen
17. Waar leert u?
18. Een sterke doorgaande lijn……de ruggengraat van het IKC!
19. Samenleren op een superdiverse school
20. Luisteren naar ouders loont!
21. Verdiepingssessie: Gedoe komt er toch... wat de verandering ook is.
22. Brede school; Bewegende school.
23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan informatiemarkt