Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

6e Hersencongres


Datum: 17 april 2018
Locatie: Meervaart, amsterdam
Prijs: 295.00 excl. btw6e Hersencongres
Op het slappe koord: evenwicht bewaren tussen normaal en gestoord


In 2018 organiseren wij alweer de 6e editie van het Hersencongres. Een congres over interactie tussen ervaring en omgeving, evolutionaire ontwikkeling van hersenen, informatieverwerking, vorming van identiteit, rol van cultuur, verstoring van evenwicht en gedrag
Plenaire inleidingen van gerenommeerde wetenschappers over het verband tussen hersens en hulpverlening. Met accent op de actuele neurowetenschappelijke stand van zaken en thema’s als evolutie en hersenontwikkeling, hersenfuncties, identiteit, verstoorde informatieverwerking, afwijkend gedrag en de rol van cultuur
Gedrag is een belangrijke maatstaf voor onze psychische gezondheid. Bij psychiatrische stoornissen loopt dat gedrag uitdrukkelijk uit de pas. Niet zelden zijn aanlegfactoren daarvan de oorzaak. Er zijn echter ook stoornissen waaraan verstoring van het evenwicht tussen binnen en buiten ten grondslag ligt. Vaak is er dan in iemands ontwikkeling of situatie iets mis gegaan. Bijvoorbeeld als gevolg van abnormale omstandigheden.

Hersenen kunnen worden gezien als een machtig en ingewikkeld stelsel van circuits. De ingewikkeldheid zit niet in de circuits zelf maar in de complexe wijze waarop al die circuits in een voortdurende uitwisseling van informatie onderling verbonden zijn. Wie het beste in staat is om informatie over zijn directe omgeving te verbinden met de ervaring die hij eerder opdeed, houdt zich in zijn directe leefomgeving het beste staande. Ervaring vormt daarbij de basis van onze identiteit.

Gedurende de evolutie zijn onze hersenen op een wijze ontwikkeld die het mogelijk maakt informatie over wat er om ons heen gebeurt voortdurend en met met hoge snelheid te verwerken. Hersenen die ons ook in staat stellen op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Het is voor de praktijk van groot belang te begrijpen dat aan veel problematisch gedrag verstoring van het evenwicht tussen interne en externe informatieverwerking ten grondslag ligt. Dat inzicht zou wel eens de basis kunnen zijn van de ontwikkeling van nieuwe en zelfs andere manieren om de problemen van onze cliënten het hoofd te bieden.

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor hulpverleners en therapeuten in jeugd- en volwassenenzorg en hun praktijkleiders/gedragsdeskundigen, verpleegkundigen, SVP-ers, managers kinderopvang, (GZ-, kinder-, jeugd- en eerstelijns-) psychologen, pedagogen, consultatiebureau-artsen, GGZ-artsen, psychiaters, onderwijskundigen, beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau en koepelorganisaties.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit uiterlijk 15 maart 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname! Vroege aanmelders krijgen uiteraard later de gelegenheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.hersencongres.nl