Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Het complete programma

SDM Congres

11 september 2018

Locatie: Spant, Bussum
Prijs: € 345,00
Shared decision making? Natuurlijk laten we arts en patiënt samen mee beslissen tot een weloverwogen keuze in de behandeling, dat is vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? Welke dilemma's doen zich voor in de dagelijkse praktijk? Tegen welke problemen lopen we aan en aan welke noodzakelijke voorwaarden moet gezamenlijke besluitvorming voldoen? De voordelen van SDM zijn dat de patiënt een weloverwogen keuze maakt, patiënten doorgaans verstandig kiezen, de relatie tussen arts en patiënt verbetert en de kwaliteit van zorg verbetert. Maar het levert ook stress op bij de patiënt. En men kan zich afvragen of patiënten voldoende vaardigheden hebben om keuzes te maken. En wat betekent het voor de communicatie tussen arts en patiënt? En wat doe je wanneer de patiënten communicatief minder goed onderlegd zijn. Bij een simpele botbreuk zijn er weinig keuzes voor de patiënt om uit te kiezen wat de beste behandeling is voor genezing. Maar wanneer er sprake is van ingrijpende ziektes als kanker zijn er meerdere opties voor behandeling mogelijk. De patiënt wordt betrokken bij de keuzes die er zijn welke behandeling ingezet gaat worden, maar kan patiënt dat? En wat is daar voor nodig? En gebeurt SDM in de praktijk, en gaat dat wel goed? Of is de gedeelde besluitvorming een wassen neus en is SDM gebaseerd op essentiële denkfouten. Tijdens dit congres zijn er vijf lezingen waarin uitgebreid ingegaan wordt op deze vragen. Peter van der Voort staat stil bij wat te doen bij het informeren van patiënten die acute zorg nodig hebben. Gedeelde besluitvorming staat dan onder druk, hoe ga je daar mee om als arts en patiënt. Esther van Fenema is kritisch over SDM en geeft aan waarom zij denkt SDM de suggestie wekt dat de patiënt mee kan beslissen over de behandeling. Theo Poiesz gaat in op de analyse van het gedrag, waar gaat het goed en waar loopt het mis. Welke expertise is er nodig om op een goede manier SDM toe te passen? Tijdens de presentatie van Leo Visser gaat hij in op de verbinding van de menselijkheid en de zorg. Op welke wijze benadert de zorgverlener de patiënt. Een goede bejegening is een voorwaarde voor goede zorg. Wat zijn de belangrijkste aspecten van bejegening vanuit het patiëntenperspectief? Moet er een andere inhoud gegeven worden aan de communicatie? U wordt deze dag aan het denken gezet. Tijdens dit congres komen alle aspecten en alle kanten van SDM aan de orde en heeft u een brede visie op het proces van gedeelde besluitvorming.


Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.sdmcongres.nl