Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

Zorgcoöperatiecongres


Datum: 24 april 2018
Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: 299.00 excl. btwBurgerinitiatieven in de ouderzorg lijken te wankelen. Hebben deze wel een toekomst of is de macht van de reguliere zorgaanbieder te groot en zijn de financieringssystemen zo bepalend dat burgerinitiatieven uiteindelijk het lootje leggen? Was dit de bedoeling van de ‘participerende samenleving’? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens het Zorgcoöperatiecongres.
Er zijn tal van initiatieven rondom de zorg voor ouderen ontwikkeld, waaronder de zorgcoöperaties. Deze ontstaan meestal wanneer de voorzieningen in de zorg ontoereikend zijn en hebben als doel de ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen.Tijdens dit congres staan de volgende vijf sprekers uitgebreid stil bij de burgerinitiatieven in de ouderenzorg en zorgcoöperaties:Prof. dr. Arjo Klamer spreekt over de vernieuwingen in de zorg, zoals de zorgcoöperatie, en de ruimte die de participatiesamenleving daarvoor biedt. Ad Pijnenborg gaat in op het draagvlak van de coöperaties en geeft als voorbeeld de casus Hoogeloon. Prof. dr. Guus van Montfort gaat tijdens zijn lezing in op het toekomstperspectief van de zorgcoöperaties, de verdere emancipatie van de cliënt en het versterken van diens rol en positie. Wiro Gruisen, manager Regio-regie van verzekeraar CZ, belicht de relatie tussen de verzekeraar en zorgcoöperaties. Hoe ziet de verzekeraar de zorgcoöperaties in de toekomst? Machteld Huber gaat tijdens haar lezing in op het vraaggericht zorg verlenen vanuit het nieuwe concept ‘Positieve Gezondheid’. Zij leert u over de werking en ontwikkeling van dit begrip. In het debat dat volgt wordt onder leiding van de dagvoorzitter Sven Turnhout besproken waar de zorgcoöperaties tegenaan lopen, welke rol de zorgaanbieder speelt, wat de relatie tussen deze burgerinitiatieven en de verzekeraar is en hoe transparant de financiering eigenlijk is.
De verschillende thema’s hebben als doel de bezoeker flink aan het denken te zetten en aan het einde van de dag huiswaarts te laten keren met veel nieuwe inzichten en inspiratie.

Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.zorgcooperatiecongres.nl