Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

Thuiszitterscongres


Datum: 28 juni 2018
Locatie: Reehorst, Ede
Prijs: 295.00 excl. btwDe thuiszittersproblematiek is de afgelopen jaren steeds meer op de agenda gekomen. De aantallen lopen op in plaats van af. Ligt u daar ook wakker van? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken ons lukken om het aantal thuiszitters terug dringen en dit probleem goed aan te pakken? Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen? Welke aanpak werkt en wat werkt niet? En hoe kan de aanpak verbeterd/verscherpt worden? Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties, kan je maatwerk regelen? Wat is daar voor nodig? Door het uitwisselen van kennis en de ruimte voor verschillende perspectieven, krijgt u inzicht op diverse vraagstukken.

Er zijn veel projecten en initiatieven die de thuiszittersproblematiek proberen op te vangen. In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. U ziet wat dit aanbod biedt aan oplossingen, maar ook waar de hiaten liggen.

Doelgroep:
Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.

Deelname aan het congres is inclusief consumpties, congresmateriaal en het boek Langdurig en verborgen verzuim Ellen Assenberg en Thomas van der Vliet (Uitgeverij SWP) t.w.v. €19,50.
Informatie:
Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.thuiszitterscongresDeelsessies:


1. Te bang of somber om naar school te gaan? Schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim en de Link als onderwijsinterventie
2. Hoogbegaafd, uitdagingen en oplossingen in het onderwijs
3. Langdurig en verborgen verzuim. (Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs).
4. Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school
5. Thuiszitten en psychische kwetsbaarheid
6. Ik wil wel, maar ik kan niet naar school.
7. (G)een thuiszitter
8. OPSTAAN tegen Thuiszitten, signaleren van dreigende thuiszitters
9. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking
10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil