Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Het complete programma

9e Jaarcongres LVB

18 september 2018

Locatie: Regardz, Zwolle
Prijs: € 279,00
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.

Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Psychische stoornissen en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners. Dr .Jannelien Wieland vertelt u er alles over tijdens haar presentatie.
Dr. Liesbeth Mevissen deelt actuele kennis met u over hoe traumagerelateerde klachten zich uiten bij mensen met een LVB; hoe kan PTSS bij mensen met een LVB worden gediagnosticeerd?
Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder kinderen en adolescenten met een LVB. Dr. Hendrien Kaal en Dr. Jan Dirk de Jong lichten de uitkomsten van een recent onderzoek naar levensgeschiedenissen van mensen met een LVB met ernstige gedragsproblematiek en crimineel gedrag toe.
Dr. Maaike van Rest onderzocht hoe LVB jongeren sociale problemen oplossen met behulp van een nieuwe diagnostische test: de Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT).
Het congres staat onder deskundige leiding van dagvoorzitter Dr. Jan Dirk de Jong.

Tijdens de deelsessies komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Adverse Childhood Experiences (ACEs) en verstandelijke beperking in het gezin
 • HouVast: wat werkt? Hoe kunnen meer kinderen van ouders met een LVB thuis opgroeien?
 • Wat is belangrijk in de ondersteuning en dienstverlening aan jongvolwassenen met een LVB bij het omgaan met financiën?
 • Hoe bouwt u een gezonde mediarelatie op met mensen met een LVB?
 • Middelengebruik, Muse en Mindset: drie interventies voor jongeren met een LVB
 • Tips en tricks rondom signaleren van middelengebruik en criminaliteit
 • Ambulante plegerbehandeling
 • Hoe kan DGT bij cliënten met SGLVB worden ingezet?
 • LVB in gezinshuizen
 • LVB en andere culturen
 • Visueel werken binnen de jeugdbescherming
 • Kinderen met een LVB in het passend onderwijs
Wij heten u graag van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag!

Doelgroep:
professionals werkzaam met LVB'ers in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal)onderwijs, verslavingszorg, politie, reclassering en rechterlijke macht.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 juli 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €251,10 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.lvbcongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Helder Praatje, Simpel Plaatje: visueel werken binnen de jeugdbescherming

1. Helder Praatje, Simpel Plaatje: visueel werken binnen de jeugdbescherming

Marjan Besemer, adviseur Leren en ontwikkelen, Expertisecentrum William Schrikker.

2. Meer kinderen veilig thuis – ook kinderen van ouders met een LVB

2. Meer kinderen veilig thuis – ook kinderen van ouders met een LVB

Marcia Lever, adviseur, Expertisecentrum William Schrikker.
Tweede spreker vanuit een uitvoeringsorganisatie wordt nader bekend gemaakt.

3. Ambulante plegerbehandeling, hoe geeft u dat ‘best practice’ vorm?

3. Ambulante plegerbehandeling, hoe geeft u dat ‘best practice’ vorm?

Alexandra Breedveld, GZ-psycholoog en EMDR therapeut, Poli Seksuologie, Reik.
Greet Antuma, systeemtherapeut NVRG-seksuoloog NVVS, Poli Seksuologie, Reik.

4. Jongvolwassenen met LVB AanZ€t met geld

4. Jongvolwassenen met LVB AanZ€t met geld

Lobke Havens, Msc., docent onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Dr. Ida van Asselt, docent onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

5. Digimant, de mediajungle!

5. Digimant, de mediajungle!

Niels Bloembergen, zorginnovator, Reik.
Anke van Breugel, mediacoach, ASVZ.

6. Kinderen met een LVB in het passend onderwijs: leerkracht, ouders en leerling samen

6. Kinderen met een LVB in het passend onderwijs: leerkracht, ouders en leerling samen

Dr. Dorien Graas, lector jeugd, Hogeschool Windesheim. Onderzoekt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Programmaleider van de Academische Werkplaats Samen op school. Gepromoveerd op ontwikkelingen en beleid in het speciaal onderwijs, met name het onderwijs aan kinderen met een licht verstandelijke beperking.

7. Middelengebruik, Muse en Mindset: drie interventies voor jongeren met een LVB

7. Middelengebruik, Muse en Mindset: drie interventies voor jongeren met een LVB

Esmee Schijven, MSc, promovenda, Pluryn en Universiteit van Nijmegen.
Fenneke Verberg, MSc, promovenda, Pluryn en Universiteit van Amsterdam. Angela Schuurmans, MSc,
promovenda, Pluryn en Universiteit van Nijmegen.

8. ‘What effects one, affects all’ Adverse Childhood Experiences (ACEs) en verstandelijke beperking in het gezin

8. ‘What effects one, affects all’ Adverse Childhood Experiences (ACEs) en verstandelijke beperking in het gezin

Drs. Yvonne van der Meer, Psychomotorisch therapeut, Koraal.
Anouk Göbel, systeemdeskundige i.o. systeemtherapeut, Koraal.
Drs. Jessica Vervoort Schel, orthopedagoog-generalist NVO, promovenda, Koraal.

9. Dialectische GedragsTherapie in de praktijk – implementatie binnen SGLVB

9. Dialectische GedragsTherapie in de praktijk – implementatie binnen SGLVB

Kim Bok, gedragswetenschapper, Hietveld Pluryn.
Linda Beumeler, gedragswetenschapper io GZ psycholoog, Kemnade Pluryn.
Annemarie van Vonderen, gedragswetenschapper io psychotherapeut, de Praktijk Pluryn.

10. Signaleren van middelengebruik en criminaliteit

10. Signaleren van middelengebruik en criminaliteit

Philip Goedhoop, senior preventiewerker, Jellinek en coördinator training en Consultancy.
Mathijs Zwinkels, Oprichter ‘Universiteit van de Straat’.

11. Een plekje voor Alicia, hoe het ook kan gaan: LVB in gezinshuizen

11. Een plekje voor Alicia, hoe het ook kan gaan: LVB in gezinshuizen

Dr. Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden.
Dorienke Klapwijk, gezinshuismoeder, gezinshuis 'Buitengewoon'.
Lotte Jansen, GZ psycholoog NIP, 's Heeren Loo Expertisecentrum Advisium Oost.
Theo van Dam, orthopedagoog / systeemtherapeut, 's Heeren Loo Expertisecentrum Advisium Oost.

12. LVB en andere culturen

12. LVB en andere culturen

Jale Simsek, eigenaar, Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en een trainingsbureau. Zij geeft workshops en trainingen op het gebied van diversiteit.