7e Jaarcongres Leve het jonge kind

6 november 2018

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: € 269,00
Gelukkige start van een nieuw begin!

Op dinsdag 6 november is het 7e Jaarcongres Leve het Jonge Kind! in de Jaarbeurs Utrecht. Traditiegetrouw opent Bas Levering het congres en gaat hij in gesprek met Sieneke Goorhuis over de laatste ontwikkelingen rondom het jonge kind. Wat gaat goed en wat kan beter? Aansluitend spreekt Annerieke Boland over spelen dat kenmerkend is voor jonge kinderen. Spelen vanuit het perspectief van het kind is belangrijk voor verbinding met het kind en dat is een primaire voorwaarde voor de kwaliteit van spel.

De ontwikkeling van kinderen is van meer afhankelijk dan alleen de 'stof' die zij (spelend) krijgen en tot zich nemen. Jannette Prins vertelt over de invloed van natuur(rijke buitenomgeving) op de taal-denkontwikkeling van jonge kinderen. De begeleiding van temperamentvolle kinderen is soms extra uitdagend. Eva Bronsveld geeft in een inspirerende lezing meer inzicht in wat kinderen met iets meer temperament nodig hebben en wat jij als professional kan doen om hen te begeleiden en ondersteunen.

Wil je meer weten over de lezingen die op het programma staan? Of ben je nieuwsgierig naar de 23 verschillende deelsessies waar je uit kunt kiezen? Ga dan naar www.hetjongekind.nl

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 21 september 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €242,10 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.hetjongekind.nl


Deelcongressen/Workshops:
1.Muziek is goed voor het brein: hoe geef je daar invulling aan?

1.Muziek is goed voor het brein: hoe geef je daar invulling aan?

Félice van der Sande, auteur ‘Muziekkwartier’, docent Muziek op Schoot, docent Muziek, Voorzitter Stichting Muziek op Schoot, muzikant, dirigent en arrangeur.

2. De Kinderopvangcoach

2. De Kinderopvangcoach

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Wilmie Colbers, hoofddocent De Kinderopvangcoach, eigenaar Colbers-advies voor training, coaching en advies in kinderopvang en onderwijs.
Susan van Asten, docent De Kinderopvangcoach, eigenaar ROMEcoaching.

3. Leve de klanken!

3. Leve de klanken!

Ellen van der Veen, spraak- en taalspecialist in het bao en s(b)o, logopedist en productontwikkelaar van het Programma Fonemisch Bewustzijn. Werkzaam in bao, sbo en so4 en werkzaam als cursusleider voor verbetering spraak- en taalonderwijs en fonemisch bewustzijn binnen het PO.

4.Uit de box denken; kwaliteitsbasis voor baby’s, ook buiten!

4.Uit de box denken; kwaliteitsbasis voor baby’s, ook buiten!

Dr. Dieuwke Hovinga, lector Natuur & Ontwikkeling Kind Hogeschool Leiden & Thomas More Hogeschool Rotterdam.
Janneke Hagenaar, jonge kind specialist, ontwikkelaar bij Bureau Hagenaar, bestuurslid Groen Cement.
Dieuwke en Janneke werken samen in het ZonMw-onderzoek “Versterken van de kwaliteit Groene

5. Peuters met TOS

5. Peuters met TOS

Drs. Astrid Kruythoff-Broekman, logopedist en onderzoeker, NSDSK. Drs. Marthe Wijs, gedragswetenschapper en coördinator vroegbehandeling, NSDSK.
Beide sprekers zijn gecertificeerde trainers van het Hanen programma ‘Taal leren met plezier’ (Learning Language and Loving It), dat sinds kort in Nederland door de NSDSK wordt aangeboden.

6. Gezonde ontwikkeling begint bij de mond

6. Gezonde ontwikkeling begint bij de mond

Marije Kaan, tandarts en PhD-kandidaat, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

7. Zin en onzin van digitale prentenboeken en apps

7. Zin en onzin van digitale prentenboeken en apps

Kees Broekhof, senior adviseur, Sardes.

8. Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen

8. Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen

Wilma van Esch, eigenaar, Projectcentrum Jonge Kind.

9. 'De Geit en zijn vriendjes'

9. 'De Geit en zijn vriendjes'

Drs. Peter Janssen, psycholoog en trainer, EFTweekend.

10. Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

10. Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

Charlotte Visch, directeur, Child & Youth Affairs. Opleider en ontwikkelaar.

11. ”Loose Parts", werk jij er al mee?

11. ”Loose Parts", werk jij er al mee?

Anneke Wijngaarden, trainer professionals en ontwikkelaar van de ouder-kind programma's Babyclub, Dreumesfun en Peutersteps bij het Jonge Kind Centrum.

12.Onderzoekend leren, de werkjes voorbij!

12.Onderzoekend leren, de werkjes voorbij!

Titia Sprey, beeldend kunstenaar en atelier pedagoog, Atelier in een Koffer.

13. Doelgericht hoekenspel

13. Doelgericht hoekenspel

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Aafke Bouwman, adviseur jonge kind en taal, CPS onderwijsontwikkeling en advies.
Ineke Bruning, adviseur rekenen, CPS onderwijsontwikkeling en advies.

14. Kennis geeft vrijheid om in te spelen op kinderen!

14. Kennis geeft vrijheid om in te spelen op kinderen!

Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, eigenaren van HetKan!, professionalisering voor onderwijs en kinderopvang. Ontwikkelaars van SLIMbewegen, een motorisch programma voor de kinderopvang.

15. De kunst van kijken!

15. De kunst van kijken!

Anneleen Berger, groepsleerkracht groep 1/2, afgestudeerd AHK (bachelor of educational Arts), kunstenaar.

16. Toekomstbestendig onderwijs aan kleuters: Skillis in groep 1-2

16. Toekomstbestendig onderwijs aan kleuters: Skillis in groep 1-2

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Drs.Monique Jeurissen, innovatie- en organisatieadviseur, CED-Groep.
Anke Oomens, innovatie- en organisatieadviseur, CED-Groep

17.Schoolrijpheid onder de loep: de overgang van 2 naar 3

17.Schoolrijpheid onder de loep: de overgang van 2 naar 3

Louise Lichtendahl, onderwijsadviseur jonge kind, HCO/Bazalt.
Tanja Riebroek, onderwijsadviseur jonge kind, HCO/Bazalt.

18. Dansen: de ultieme verrijkte speel-leeromgeving

18. Dansen: de ultieme verrijkte speel-leeromgeving

Lenneke Gentle, ontwikkelaar Bewegend Leren voor Het Jonge Kind, Studio Swing.

19. Kinderen als onze leermeesters

19. Kinderen als onze leermeesters

Drs. Laura Jehle, MSc neuropsychologie, werkzaam in kunsteducatie voor het jonge kind, TOEVAL GEZOCHT.

20.Pedagogisch Leiderschap

20.Pedagogisch Leiderschap

Petra Janssen, pedagoog, RIJKT pedagogisch expertisecentrum Eindhoven.

21. Pedagogische Tact

21. Pedagogische Tact

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Anniek Verhagen, docent pedagogische Tact, Nivoz.

22.‘Nonstop kinderen’: Omgaan met kinderen die 24/7 je aandacht vragen

22.‘Nonstop kinderen’: Omgaan met kinderen die 24/7 je aandacht vragen

Daniëlle van der Heijden, verhalenschrijver, trainer & coach TA, auteur ‘Vertrouwen in je klas’.
Drs. Tamar Kopmels, docent, auteur, trainer & coach TA, auteur ‘Vertrouwen in je klas’.

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Deelnemers kiezen voor een extra uur om de informatiemarkt te bezoeken en om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.