Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

7e Kenniscongres Stoornissen


Datum: 11 december 2018
Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: 295.00 excl. btwHet woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.

Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend. Het Kenniscongres Stoornissen, dat voor de zevende keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is.

Doelgroep:
Professionals die werkzaam zijn als: Intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school) maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, jeugdarts, GGD-arts, (kinder- en jeugd) psychiater, SPV-er, therapeut, GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd) psycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog, logopedist en ergotherapeut.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 oktober 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.kenniscongres.nlDeelsessies:


1. Angst is als een gevangenis
2. Boosheidcontrole
3. Stigma-vrij opgroeien: hoe draag jij daaraan bij?
4. En hoe classificeren we vroegkinderlijk trauma?
5. COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
6. Over de zin en onzin van reïficeren (deze deelsessie vindt alleen in de 2e ronde plaats)
7. Seksueel opvallend gedrag, signaal of stoornis? Spring in de wereld van het kind /de jongere en begrijp er meer van.
8. Zelfregulatie: persoonlijke diagnostiek, training en onderzoek.
9. Vroegsignalering, afwachten of actie?
10. Gameverslaving wellicht erkend als psychische stoornis?