Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken.
Het complete programma

5e Jaarcongres Huiselijk Geweld


Datum: 22 november 2018
Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: 295.00 excl. btwEen miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken bovendien voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

Het aantal meldingen neemt ieder jaar toe en het tragische is dat er daarbij sprake is van een hoog percentage hermeldingen: zo'n 40% van het totaal. Hoewel huiselijk geweld de laatste jaren flink in de aandacht is, is er geen sprake van verbetering.

Bekend is dat bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld gemiddeld elf (!) risicofactoren aanwezig zijn voor kindermishandeling. Veelal is er naast huiselijk geweld ook sprake van andere vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing of lichamelijke mishandeling. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.

Doelgroep:
Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligheidshuizen, reclassering
Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra


EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 17 oktober 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.huiselijkgeweldcongres.nlDeelsessies:


1. Weerbaar bij huiselijk geweld
2. Systeemgericht werken bij partnergeweld: afwegingen en praktijk
3. “Blauwe ogen bij een brandend huis”
4. Daders en slachtoffers van partnergeweld – diagnostiek en behandeling in de ambulante forensische psychiatrie.
5. “Ins en Outs” bij Eer-gerelateerd Geweld”
6. Ga jij ‘over de streep’ met jouw dilemma’s in het handelen bij vermoedens van kindermishandeling?
7. Innovatieprojecten Moviera: Take a break, Moviera in de Wijk, Ervaringsdeskundigheid
8. Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling: het NICHD interview protocol
9. ‘Hermeldingen Huiselijk Geweld in relatie tot MDA++
10. Wat te doen, wat te laten bij seksueel geweld
11. Ouderen, een vergeten doelgroep
12. Herhaald geweld in intieme relaties en alertheid op coercive control