Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Bijeenkomst voor professionals die de belangen van ouders behartigen en met hen in gesprek gaan, met het ouderperspectief als uitgangspunt.
Het complete programma

Middagsymposium Zorg voor goede samenwerking | Optimale afstemming sociaal domein en ggz

11 oktober 2018

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 139,00
Goede zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen vraagt om goede afstemming van zorg tussen de verschillende ‘partijen’ in de keten; tussen de verschillende formele en informele resources. Zowel professionals als naastbetrokkenen en vrijwilligers zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?

Meer informatie over deze middagsymposium vindt u op http://111018.logacom.nl

Bij deelname krijgt u het boek Zorg voor afstemming (t.w.v. € 22,90), geschreven door Pim Peeters en Koen Westen.
Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur – Opening sprekers

13.40 uur – Organisatie-overstijgende samenwerking: ga d’r maar aan staan
Koen Westen, docent Verpleegkunde, Avans Hogeschool, vicevoorzitter CCAF en GGZ consultant.
Hoe ziet de moderne GGZ er op dit moment uit en wat betekent dit voor de organisatie en samenwerking van sociale wijkteams en FACT-teams? Onderzoek naar de optimale wijze van samenwerking wordt besproken, alsmede enkele mooie voorbeelden uit de praktijk en de grootste uitdagingen voor de toekomst. Leer welke thema’s van waarde zijn om team- en organisatie overstijgend samen te kunnen werken om herstel voor mensen met psychiatrische aandoeningen mogelijk te maken.

14.30 uur - Pauze

15.00 uur - Hoe bereik je optimale afstemming van zorg en gezamenlijke besluitvorming?
Dr. Pim Peeters, docent-onderzoeker verpleegkunde, Avans Hogeschool en lid klachtencommissie St. Anna ziekenhuis.
Hoe kan optimale afstemming van zorg tussen cliënten, naasten en medewerkers van verschillende teams in de GGZ en het sociaal domein bereikt worden? Het bereiken van gezamenlijke besluitvorming met cliënten, naasten en andere professionals vraagt een implementatieproces dat deze visie weerspiegelt. Er wordt stil gestaan bij optimale afstemming van zorg en de meest effectieve wijze om dat te bereiken. Gelardeerd met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

15.50 uur - Discussie
16.15 uur - Borrel en nazit

Doelgroep:
Dit middagsymposium geeft organisaties, teams en professionals concrete handvatten voor de samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals sociaal domein en ggz.

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 139,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Zorg voor afstemming , consumpties en borrel na afloop.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.


Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.