Congres over signalering, handelingsverlegenheid en de aanpak van huiselijk geweld.
Over de gevolgen van kindermishandeling en misbruik bij jongens en mannen.
Steunend relationeel handelen voor verbinding tussen cliënt en professional en sociale inclusie
Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school
Het complete programma

8e Jaarcongres Leve het Jonge Kind!

5 november 2019

Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht
Prijs: € 279,00
Op dinsdag 5 november is alweer de 8e editie van Jaarcongres Leve het Jonge Kind!
Het programma voor het Jaarcongres Leve het jonge kind is nog in ontwikkeling. Zodra er meer informatie bekend is dan publiceren wij dat hier en op de congreswebsite www.hetjongekind.nl

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.hetjongekind.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. Taalontwikkeling bij jonge kinderen

1. Taalontwikkeling bij jonge kinderen

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, Emeritus hoogleraar spraak-en taalpathologie, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus lector Early Childhood education, NHL Stenden Hogeschool.

2. Help, ik kan niet tekenen!

2. Help, ik kan niet tekenen!

Sabine Plamper, cultuur-pedagoog en fotograaf, Atelier in een Koffer

3. De kracht van spelverhalen

3. De kracht van spelverhalen

Jenthe Baeyens MSc, pedagoog met als specialisatie jonge kind & spel. Werkzaam als kleuterleerkracht en auteur van ‘Het begint met kijken en luisteren’.

4. Meer met Muziek!

4. Meer met Muziek!

Over het gebruik van liedjes in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Met het accent op de taalontwikkeling en met ondersteunende gebaren uit de Nederlands Gebarentaal (Nederlands ondersteund met Gebaren – NmG).
Saskia Koning, logopedist binnen de Vroegbehandeling, Pento Audiologische Centra. Docent, Muziek op Schoot. ‘Instructor’ voor het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’. Saskia schrijft samen met Wouter Verhage (dirigent, zanger) de liedbundel ‘Kijk! Ik ben een kikker. Meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge kinderen’. De bundel komt najaar 2019 uit bij uitgeverij SWP.

5. Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding

5. Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding

Dr. Junilla Kirsten Larsen, Universitair Docent, Radboud Universiteit, Nijmegen.

6. Onderzoekend leren, de werkjes voorbij!

6. Onderzoekend leren, de werkjes voorbij!

Titia Sprey, beeldend kunstenaar en atelierpedagoog, Atelier in een Koffer.

7. Het aanleren van sociale vaardigheden aan jonge kinderen

7. Het aanleren van sociale vaardigheden aan jonge kinderen

Moniek Zijm, beleidsmedewerker/trainer, Jonge Kind Academie, MOC 't Kabouterhuis.

8. De Familiegroep

8. De Familiegroep

De kracht van samen
Elleke Muller, unitregisseur, Brede School Het Talent. Ambassadeur PACT voor Kindcentra.

9. Spelen in Stilte: mindfulness met jonge kinderen

9. Spelen in Stilte: mindfulness met jonge kinderen

Irma Smegen, Speel je Wijs - & mindfulnesstrainer en auteur.

10. Uitgaan van het competente kind

10. Uitgaan van het competente kind

Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, eigenaren HetKan! professionalisering en scholing voor onderwijs en kinderopvang, ontwikkelaars kindgericht VE-training ZO!

11. Geef kleuters het stuur in handen

11. Geef kleuters het stuur in handen

Suze Roelofs-Emonds, procesbegeleider Tweemonds, centrum voor welbevinden en betrokkenheid.

12. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

12. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

Deelnemers kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.

13. Pestpeuters en Bijtkleuters

13. Pestpeuters en Bijtkleuters

Ingrid de Jong MfN-Familiemediator, Kindbehartiger, Coach, Analytic Profiler - eigen praktijk in Bavel/Breda.

14. Ruimte voor jongens

14. Ruimte voor jongens

Marieke Martens. Trainer in de kinderopvang, kinder- en jeugdcoach en docent.

15. Speel je mee met klei?

15. Speel je mee met klei?

Nicole Verdonk, Onderwijsadviseur en Jonge Kind Specialist, de Rolf groep.

16. Leve de klanken

16. Leve de klanken

Ellen van der Veen, spraak- en taalspecialist in het bao en s(b)o, logopedist en productontwikkelaar van het Programma Fonemisch Bewustzijn. Werkzaam in bao, sbo en so4 en werkzaam als cursusleider voor verbetering spraak- en taalonderwijs en fonemisch bewustzijn binnen het PO.

17. Vies, viezer, viest

17. Vies, viezer, viest

Marja van Delden, buitenspeelcoach en onderwijsadviseur, Kommee.

18. Hoeveel talen spreek jij?

18. Hoeveel talen spreek jij?

Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid
Marinella Orioni, schrijver en specialist meertaligheid. Auteur van ‘Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn’ (2015), ‘Het meertalige kind. Een eerste kennismaking’ (2017) en ’Hoeveel talen spreek jij. Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid’ (verschijnt september 2019 bij uitgeverij SWP).

19. Traumasensitief werken in kinderopvang en onderwijs

19. Traumasensitief werken in kinderopvang en onderwijs

Petra Spuijbroek, GZ-psycholoog en systeemtherapeut, MOC ‘t Kabouterhuis.
Moniek Zijm, trainer traumasensitief werken, MOC ‘t Kabouterhuis.

20. Hoe krijg jij je collega (in kinderopvang en onderwijs) in beweging door te coachen?

20. Hoe krijg jij je collega (in kinderopvang en onderwijs) in beweging door te coachen?

Wilmie Colbers, hoofddocent De Kinderopvangcoach, eigenaar Colbers-advies voor training, coaching en advies in kinderopvang en onderwijs.

21. Een betekenisvol leesaanbod

21. Een betekenisvol leesaanbod

Juul Aldenhuijsen, procesbegeleider Tweemonds, centrum voor welbevinden en betrokkenheid.

22. Hoe maak je aandacht voor gezonde leefstijl écht onderdeel van jouw kinderopvang?

22. Hoe maak je aandacht voor gezonde leefstijl écht onderdeel van jouw kinderopvang?

Roos Jansen, MSc, adviseur, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Nathalie Bloem, manager Algemene Zaken, Kivido BV, Oud-Beijerland.

23. De toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het educatieve proces

23. De toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het educatieve proces

Charlotte van Zuylen, Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners.
Drs. Marianne van Duuren, Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners.