020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

8e Jaarcongres Leve het Jonge Kind!

5 november 2019

Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

€ 279,00 excl. BTW

Op dinsdag 5 november is alweer de 8e editie van Jaarcongres Leve het Jonge Kind!
Het programma voor het Jaarcongres Leve het jonge kind is nog in ontwikkeling. Zodra er meer informatie bekend is dan publiceren wij dat hier en op de congreswebsite www.hetjongekind.nl

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite www.hetjongekind.nl