4e Jaarcongres Participatie en Herstel

10 december 2019

LET OP! Deze speciale combinatiekorting is alleen geldig op het moment van inschrijving voor het congres. Het boek is na uw inschrijving ook los verkrijgbaar bij de Uitgever, maar de combinatiekorting is niet met terugwerkende kracht te verwerken. Het boek komt in het najaar van 2019 uit en kunt u op de congresdag ophalen bij de informatiestand van Uitgeverij SWP. Enkele dagen voor het congres ontvangt u hiervoor per mail een voucher van ons.
Deelnemer
Factuurgegevens


E-mailadres van uw administratie (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) voor verzending van factuur:


Wilt u een afwijkend factuuradres opgeven?

U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.

Korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Deelsessies

Selecteer uw keuzes:
Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).

Wilt u gebruikmaken van accreditatie?


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals medische dieetwensen):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Nog een collega aanmelden.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op Aanmelding bevestigen.

Deelcongressen/Workshops:
1.Herstelondersteunende zorg en behandeling. Samen een goed paar?

1.Herstelondersteunende zorg en behandeling. Samen een goed paar?

Een discussie van de dilemma’s en oplossingsrichtingen.
Drs. Bettina Jacobsen, psychiater en psychotherapeut, ACT team Eerste Psychose, Pro Persona Nijmegen
Drs. Marguerite Elfrink, gz-psycholoog FACT team en voorzitter programmaraad en programmaleider EPA , GGZ Oost Brabant.

2.Steunend Relationeel Handelen bij gezinnen in complexe situaties

2.Steunend Relationeel Handelen bij gezinnen in complexe situaties

Nicole Kivits, persoonlijk coach en gezinsbegeleider in de maatschappelijke opvang, SMO Traverse.
Mitchell Tiber, Sociaal-psychiatrische verpleegkundige en systeemtherapeut, Emergis.

3. What’s in a name? Een zoektocht naar de samenwerking van professionals en naasten.

3. What’s in a name? Een zoektocht naar de samenwerking van professionals en naasten.

Henk-Willem Klaassen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, BuurtzorgT, auteur en trainer voor ggz teams om die samenwerking in de praktijk vorm te geven.
Ellen Witteveen, MaSW, docent Social work, onderzoeker en programmaleider bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie, lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht.

4. ‘Uit de kast. Hoe professionals hun persoonlijke ervaringskennis als beroepskracht kunnen gebruiken’

4. ‘Uit de kast. Hoe professionals hun persoonlijke ervaringskennis als beroepskracht kunnen gebruiken’

Dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving, Hogeschool Windesheim.
Simona Karbouniaris, MSc, docentonderzoeker, Hogeschool Utrecht.

5.De waarde van relationeel handelen in de verslavingszorg

5.De waarde van relationeel handelen in de verslavingszorg

Cor Verbrugge, onderzoeker Novadic-Kentron (NK), betrokken bij ontwikkeling en implementatie van herstelsteun binnen NK en verslavingszorg. Initiatiefnemer Will Hawkins Collectief
Martinus Stollenga, eigenaar en directeur, De Bijdrage advisering en projectontwikkeling ter bevordering van burgerkracht.

6. Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek

6. Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek

Gerard Lohuis

7. SRH levendig in de organisatie

7. SRH levendig in de organisatie

Tools en ondersteuning om het proces van implementatie naar borging SRH waar te maken.
Drs. Edith Frederiks, afdelingsmanager bij- en nascholing, RINO Groep, expertise in verandermanagement. Jacquelin Zents, hoofdopleider en manager opleidingen SRH/Strengths Model, RINO Groep, expertise in het toepassen van SRH.

8. Ieder vooroordeel heeft zijn nadeel, hoe kunt u weerbaar worden in het omgaan met (zelf)stigma?

8. Ieder vooroordeel heeft zijn nadeel, hoe kunt u weerbaar worden in het omgaan met (zelf)stigma?

Nanette Waterhout, Senior ervaringsdeskundige, GGZ-NHN.

9.GGZ in de Wijk: de praktijk, de succesfactoren en de resultaten in Amsterdam Zuid

9.GGZ in de Wijk: de praktijk, de succesfactoren en de resultaten in Amsterdam Zuid

Chris van der Kroon, projectleider GGZ in de Wijk, stadsdeel Amsterdam Zuid.

10. In verbinding: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

10. In verbinding: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Audry van Vulpen - productontwikkelaar Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra
Pieter Verdoorn - projectleider Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra