020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Eropaf...en dan?

7 juni 2012

Observant, Amersfoort

€ 45,00 excl. BTW


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan niet meer, wij hebben het maximum aantal deelnemers bereikt.

Eropaf... en dan? Debatbijeenkomst over Eropaf, Burgerkracht en Welzijn Nieuwe Stijl

14:00-17:00 uur
Debat over de mogelijkheden en beperkingen van zelfredzaamheid en burgerkracht en de rol van (outreachende) hulpverlening. .

Het welzijn wordt drastisch hervormd. Eigen kracht en burgerkracht moeten de dure en afhankelijk makende professionele hulpverlening vervangen. De hulpverlener moet vooral een faciliterende rol spelen en burgers ondersteunen zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.

Dat is momenteel de dominante visie binnen zorg en welzijn. En dat is de richting waarin het beroep van de sociale professional zich dient te ontwikkelen en waar de sociale opleidingen op moeten inspelen. Maar ligt dit wel zo zwart-wit? Maken we niet een te rooskleurige inschatting van de mogelijkheden van burgers? En onderschatten we niet de waarde van professionele hulpverlening aan kwetsbare mensen? Welke rol heeft de psychosociale hulpverlening in het nieuwe welzijn? Op deze interessante vragen gaan we in op de debat-bijeenkomst Eropaf en dan...?

Sprekers zijn onder meer:

  • Lilian Linders, Senior onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven
  • Sjef de Vries, directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NCMW) en auteur van het boek Eropaf en dan…?
  • Nico de Boer, zelfstandig onderzoeker en auteur op het gebied van wijkgericht werken.
  • Debatleiding: Olaf Stomp, hoofdredacteur van SoziO-SPH.
  • Panel met experts (met onder meer Marc Räkers, stichting Eropaf! en Hogeschool van Amsterdam)
  • Volop interactie met deelnemers

  • Het debat is een gezamenlijk initiatief van het tijdschrift Sozio-SPH en de stichting Sociale Professionaliteit. De deelnameprijs is inclusief:
  • deelname, koffie/thee, borrel
  • de boekuitgave Eropaf..en dan? van Sjef de Vries

  • De bijeenkomst wordt georganiseerd onder auspicien van het tijdschrift Sozio en de Stichting Sociale Professionaliteit.