2e Congres: De kracht van het sociale wijkteam

20 mei 2014

Locatie: ReeHorst Ede
Prijs: € 295,00
Op 20 mei gaan we tijdens het 2e Congres: De kracht van het sociale wijkteam door op de veranderingen binnen het sociale domein. Was u er 17 december bij in Amsterdam? Dan mag u dit congres ook zeker niet missen!

Gemeenten willen aanbod en vraag van hulp en zorg dichter bij elkaar brengen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers benut. Het idee is dat die burgers een actieve bijdrage leveren aan hun eigen wel en wee en dat van de samenleving.

Een belangrijke rol bij die schakel tussen vraag en aanbod van hulp en zorg spelen de sociale wijkteams. Deze sociale wijkteams (of buurtteams, sociale teams, interventieteams) richten zich op vragen van burgers in buurten. Doel hiervan is het bieden van een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. Het sociale wijkteam richt zich op individuele en collectieve vragen uit de buurt zodat de burger meer grip krijgt op zijn leven.

Hoewel deze sociale wijkteams in sommige gemeenten al aardig ingeburgerd raken, worstelen andere gemeenten - en zorgaanbieders - nog met de organisatie en invulling ervan. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij het inrichten van deze teams? En op welke wijze geef je de samenwerking tussen diverse professionals vorm? Wie is eigenlijk aansprakelijk? Hoe verbind je de inrichting van passend onderwijs aan de wijk- en gebiedsaanpak in gemeenten? En op welke manier meet je de effecten in een sociaal wijkteam?

Tijdens dit congres op 20 mei aanstaande informeren inspirerende en ervaren sprekers u onder andere over deze en andere prangende onderwerpen. Ook komen er ervaringen aan bod: wat gaat goed en wat zijn de beren op de weg voor gemeenten en zorgaanbieders?

Naast een informatief programma biedt dit congres u de mogelijkheid om nieuwe relaties te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen met collega-professionals.

Wilt u meer weten over het programma, de deelsessies en de voorwaarden? Ga dan naar de congreswebsite www.wijkteamcongres.nl.

Doelgroep: Gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties binnen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en transitiemanagers.Deelcongressen/Workshops:
1.Toolkit gezinsbegeleider in de wijk

1.Toolkit gezinsbegeleider in de wijk

Marieke van Rooij, jeugdhulpverlener Buurtzorg Jong, freelance gezinsbegeleider, docent Inholland.

2. Sociaal wijkteam: wie is aansprakelijk?

2. Sociaal wijkteam: wie is aansprakelijk?

Mr. Cecile van Houdt, concernjurist / secretaris Raad van Bestuur, CONRISQ.

3. Een door Jullie Ingebrachte Mentor (JIM)3. Een door Jullie Ingebrachte Mentor (JIM)

3. Een door Jullie Ingebrachte Mentor (JIM)3. Een door Jullie Ingebrachte Mentor (JIM)

MSc Levi van Dam, hoofd hulpinnovatie Youké, sterke jeugd.

4. De verbinding van de wijk-gebiedsaanpak met passend onderwijs

4. De verbinding van de wijk-gebiedsaanpak met passend onderwijs

Luuk van Aalst, directeur, samenwerkingsverband IJssel-Berkel. Chaja Deen, senior adviseur Onderwijs & Jeugdzorg, NJi.

5. De kunst van het loslaten – niet de problemen zelf maken het ons moeilijk, maar de manier waarop we er tegen aankijken

5. De kunst van het loslaten – niet de problemen zelf maken het ons moeilijk, maar de manier waarop we er tegen aankijken

Corine Sluiter-Kuilwijk, wethouder (VVD) Milieu en Onderwijs, gemeen

6. Het (keukentafel-) Gesprek in de praktijk Handvatten en aandachtspunten.

6. Het (keukentafel-) Gesprek in de praktijk Handvatten en aandachtspunten.

Drs. Marjoke Verschelling, adviseur participatie en burgerschap, Movisie met medewerking van een hogeschool.

7. Is het veilig thuis?

7. Is het veilig thuis?

Drs. Saskia Daru, projectleider huiselijk en seksueel geweld en veiligheid, Movisie.

8. Betrekken van burgers en cliënten

8. Betrekken van burgers en cliënten

Drs. Karin Sok, senior adviseur participatie en actief burgerschap, Movisie.

9. Werken in sociale teams, ben jij er al helemaal klaar voor?

9. Werken in sociale teams, ben jij er al helemaal klaar voor?

Drs. Maaike Kluft, adviseur vakmanschap, Movisie. Petra van Leeuwen – den Dekker, adviseur vakmanschap, Movisie.

10. Effectiviteit van wijkteams

10. Effectiviteit van wijkteams

Prof. dr. Saskia Keuzenkamp, manager Effectiviteit, Movisie. Ir. Annette van den Bosch, senior adviseur effectiviteit en vakmanschap, Movisie.