020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Middagcongres: Kinderopvang à la carte?

19 juni 2014

Spant! Bussum

€ 179,00 excl. BTW

Andere aanbodmodellen binnen de kinderopvang

One-size-fits-all, 52 weken, hele dagen kinderopvang van 7 uur of half 8 tot 6 uur of half 7. Ouders hadden tot voor kort niet veel te kiezen, al gaven zij aan behoefte te hebben aan een flexibeler aanbod van opvang, bijvoorbeeld bso die aansluit bij de schooltijden of ‘kinderopvangloze schoolvakanties’.

Een standaard aanbod maakt kinderopvang tegelijkertijd duur én goedkoop: duur vanwege het groot aantal – soms onbenutte – uren, goedkoop omdat bij een standaardaanbod de uurprijs lager is zodat de overhead over meer uren verdeeld kan worden.

De economische crisis zorgde voor twee elkaar versterkende ontwikkelingen: veel ouders raakten hun baan kwijt en verlieten met hun kinderen de kinderopvang. Daarnaast verlaagde de overheid de toeslag kinderopvang waardoor veel ouders andere (lees: goedkopere en flexibelere) vormen van kinderopvang zijn gaan zoeken. De vraag naar kinderopvang is de afgelopen jaren in hoog tempo teruggelopen.

Onder de druk van de groeiende leegstand denken kinderopvangondernemers na over een flexibeler aanbod. Zij hopen het ouders daarmee beter naar de zin te maken en hen daarmee voor zich terug te winnen.

Tijdens het middagcongres Kinderopvang à la carte? Andere aanbodmodellen binnen de kinderopvang presenteren wij u aan aantal flexibele modellen en gaan we in op de voor- en nadelen. Dit congres is een coproductie van tijdschrijft BBMP, Logacom en Uitgeverij SWP. Het congresprogramma is ontwikkeld door Serv Vinders, Cerva BV en ChildCare International. Het volledige programma voor deze middag vindt u op de website www.debat.bbmp.nl.