Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren. Onze excuses voor het ongemak. Kijk voor meer symposia of congressen op onze congresagenda.
VVE maar dan anders: verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in!
Expert-Meeting Ouderschapskennis
Samengestelde gezinnen; de moet- en mijdregels op weg naar stiefsucces
Congres over signalering, handelingsverlegenheid en de aanpak van huiselijk geweld.
Het complete programma

5e Jaarcongres Leve het jonge kind!

8 november 2016

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Prijs: € 269,00
Alweer het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind! staat op de planning! Dit vindt plaats op dinsdag 8 november 2016 in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht. Verzeker uw plek en schrijf u vandaag nog in.

Vorig jaar presenteerde prof.dr Ruben Fukkink op ons congres de schokkende uitkomsten van het Amsterdamse meta-onderzoek naar de effecten van Nederlandse VVE-programma’s over een periode van vijftien jaar. De 21 geëvalueerde deelstudies lieten geen enkel effect zien. Dat wil zeggen dat geen enkel programma het beoogde doel haalde: een effectieve bestrijding van achterstanden. Voorstanders van VVE-programma’s waren in al die jaren weggekomen met verwijzingen naar successen in het buitenland. Dat kan nu niet meer. Wie ooit een kijkje had mogen nemen in de Verenigde Staten wist het al veel langer. De achterstanden daar zijn er onvergelijkbaar veel groter dan hier. Het ministerie van OCW, dat er prat op gaat uitsluitend bewezen effectieve programma’s in te zetten, trok de enig mogelijke conclusie uit het onderzoek van Fukkink en anderen niet. De politiek als geheel keek weg omdat ze bang was dat de grote som geld die aan de uitvoering van het vve-beleid werd uitgegeven mogelijk niet meer aan voorzieningen voor het jonge kind zou worden besteed.

Heeft de strijd die in meer dan tien jaar congressen centraal stond dan helemaal niets opgeleverd? Veel meer dan de blijvende controverse doet vermoeden! Het VVE-kamp heeft zijn inzet op strikt uit te voeren rigide programma’s al lang laten varen. Ook daar heerst inmiddels de overtuiging dat de kwaliteit van de pedagogisch medewerker en niet het programma de doorslag geeft. Ook is er volop aandacht voor het belang van spelen al ligt de nadruk vaak op spelend leren in plaats van lerend spelen. Staatssecretaris Dekker heeft nog eens onderstreept dat de VVE-gelden alleen voor achterstandsbestrijding mogen worden ingezet. Dat betekent dat de gewone de kinderopvang door de gemeente niet meer tot het uitvoeren van VVE-programma’s kan worden gedwongen omdat ze ook voor niet-achterstandskinderen heilzaam zouden zijn. Onze congressen blijven ideeën voor alternatieve aanpakken aandragen. Dat is de kracht door de jaren heen geweest.

Het kabinet heeft inmiddels besloten dat alle Nederlandse kinderen twee dagdelen kinderopvang zullen kunnen genieten. Er zijn veel deskundigen die het te weinig vinden. Verwijzingen naar het buitenland doen het altijd goed, maar kunnen ook verwarrend werken. Zo wijzen voorstanders van de verschoolsing van het jonge kinderleven er bijvoorbeeld op dat in België kinderen al op 2 ½ jarige leeftijd naar school kunnen. Als je niet weet dat in Vlaanderen nog van kleuteronderwijs wordt gesproken zou je daarvan een volkomen verkeerd beeld kunnen krijgen. In het plenaire programma zorgen twee bijdragen uit Vlaanderen ervoor dat we het juiste beeld weer heel scherp op het netvlies krijgen.

Het volledige programma van dit congres kunt u nalezen op de congreswebsite www.hetjongekind.nl informeren.

Deelcongressen/Workshops:
1.Poppenspel!

1.Poppenspel!

Virga Lipman, oprichter, Lipman & Van Pelt.

2.Filosoferen met jonge kinderen

2.Filosoferen met jonge kinderen

Fabien van der Ham, eigenaar, filosofiejuf.nl. Gastdocent en trainer filosoferen met kinderen.

3. Temperamentvolle kinderen

3. Temperamentvolle kinderen

Eva Bronsveld, pedagoog en onderwijsadviseur. Auteur van, onder andere, het boek Temperamentvolle kinderen.

4. Bewegingsversjes ‘Doen-alsof spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel’

4. Bewegingsversjes ‘Doen-alsof spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel’

Marlies Greve, speltherapeut, initiatiefnemer en ontwikkelaar, De Droomvogel.
Drs. Igor de Kort, taalwetenschapper, De Droomvogel.

5. Vertrouwen als emotionele basis voor het jonge kind

5. Vertrouwen als emotionele basis voor het jonge kind

Daniëlle van der Heijden, verhalenschrijver, trainer & coach TA.
Drs. Tamar Kopmels, docent, auteur, trainer & coach TA.

6.Natuur een Groeiruimte voor het Jonge Kind

6.Natuur een Groeiruimte voor het Jonge Kind

Dieuwke Hovinga, Lector Natuur en Ontwikkeling Kind, Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool Rotterdam.
Marije den Dulk, docent Pedagogiek, ontwikkelaar Post - HBO-opleiding Jonge Kind, Hogeschool Leiden.

7. De kracht van de kleintjes. Hoe hun kracht op te bouwen en te behouden?

7. De kracht van de kleintjes. Hoe hun kracht op te bouwen en te behouden?

Ella de Jong, ontwerper en (internationaal) trainer 'Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd', (school)counsellor, schrijver en directeur van Bureau Uil-Ella de Jong. Zij heeft 30 jaar ervaring als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.

8. Vertrek eens zonder thema

8. Vertrek eens zonder thema

Suze Roelofs-Emonds, leerkracht, opvoeder, medewerker CEGO Leuven en Tweemonds.

9. Baby & Peuterfit! Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!

9. Baby & Peuterfit! Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!

Femke van Brussel-Visser, MSc, adviseur, Kenniscentrum Sport. Janneke van Dieten, kinderfysiotherapeut, Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen.

10. De meldcode in het spotlicht, gewoonte of plicht?

10. De meldcode in het spotlicht, gewoonte of plicht?

Hans Götze, speltherapeut en eigenaar Het Natuurlijk Hart, training en advies over opvoeden.

11. Muziek: Serious fun

11. Muziek: Serious fun

Jeroen Schipper, vakleerkracht muziek in het regulier en speciaal basisonderwijs en kinderliedjesschrijver, ZZP. >> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<

12.Leve het communicatie model van Thomas Gordon!

12.Leve het communicatie model van Thomas Gordon!

Marianne Burggraaff, trainer/opleider Gordon® Communicatie/ Stichting NET. Tweede spreker wordt nader bekend gemaakt.

13. Dans, rekenen en taal; samen in het speellokaal

13. Dans, rekenen en taal; samen in het speellokaal

Lenneke Gentle, Studio Swing - Podium voor Dans & Spel. Voor iedereen die danst, speelt en leert met jonge kinderen.

14. Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

14. Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

Jessica Schouten, eigenaar van trainingsbureau Karakteradvies, auteur van het boek Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd, trainer van MBO- en HBO-docenten bij pedagogische opleidingen en van pedagogisch medewerkers en managers in de kinderopvang.
Tweede spreker uit de praktijk wordt nader bekend gemaakt.

15. Belonen en straffen 2.0; anders. maar hoe dan?

15. Belonen en straffen 2.0; anders. maar hoe dan?

Sanne Bosmans, orthopedagoog/adviseur, Forsa. Nathalie Hekking-Camacho, pedagoog/inspirator, Forsa.

16. Wiskids

16. Wiskids

Ans Deneer/Leonie Heutz, Kinderopvang Humanitas.

17. Spelverhalen

17. Spelverhalen

Jenthe Baeyens, algemeen pedagoog, leerkracht schakelgroep voor kleuters en auteur van Het begint met kijken en luisteren en artikelen over het jonge kind (HJK, PIP).

18. Klassenmanagement in de kleutergroep

18. Klassenmanagement in de kleutergroep

Esther Dubbeld, leerkracht groep 1-2, onderbouwcoördinator OBS ‘t Palet en mede-eigenaar Adwies.
Willy Meulenkamp, leerkracht groep 1-2 OBS ‘t Palet, Klos gevolgd en mede-eigenaar Adwies.

19. ‘Kijk hoe ik speel in Het Toverbos’. Omgaan met emoties in de groep

19. ‘Kijk hoe ik speel in Het Toverbos’. Omgaan met emoties in de groep

Anke van Seters, docent pedagogiek, Hogeschool iPabo te Amsterdam. Specialist “het jonge kind”.
Petra Schorn, docent pedagogiek, Hogeschool iPabo Alkmaar. Specialist “het jonge kind”. Verzorgen diverse jonge kind nascholingen en trainingen. Aan de Hogeschool-Universiteit Brussel gecertificeerde begeleiders in spelmethodiek Het Toverbos.

20. Taal en denken bevorderen door het oplossen van problemen: hoe kleuters met elkaar en met de leerkracht argumenteren

20. Taal en denken bevorderen door het oplossen van problemen: hoe kleuters met elkaar en met de leerkracht argumenteren

Drs. Frans Hiddink, orthopedagoog, ontwikkelingspsycholoog, docent onderwijskunde op de pabo van de NHL Hogeschool in Leeuwarden en tevens onderzoeker/ promovendus bij het Lectoraat Taalgebruik & Leren van dezelfde Hogeschool.

21. Zelf verhalen verzinnen

21. Zelf verhalen verzinnen

Veerle Derave, illustrator, verteller, inspiratiecoach, docent en visual harvesting

22. Kind in beeld

22. Kind in beeld

Een verhaal over horen, zien, inspelen en documenteren. Caroline Boudry, medewerker VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Auteur van o.a. Ontvlambare vingers, Gepeuter, Spiegeltje en de rubriek OKIDDO in KIDDO.

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt

>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<