020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

MiddagSymposium SOLK oorzakelijk behandelen

11 oktober 2016

Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht

€ 129,00 excl. BTW

Vergroot uw grip op de behandeling

Als (huis)arts, psycholoog of SOLK behandelaar bent u goed bekend met SOLK en het gevolgenmodel. Toch heeft u behoefte aan meer grip op het (verwijs- en) behandelproces. Het MiddagSymposium biedt u een andere visie en nieuwe mogelijkheden.

Psychologische stress en emotionele belasting spelen een belangrijke rol bij SOLK. Er zijn sterke aanwijzingen dat de klachten berusten op limbische disfuncties en dat persoonlijke psychologische factoren als disfunctionele cognities, verdrongen emoties of inadequaat copinggedrag de limbische disfuncties veroorzaken. Een jarenlange ervaring met een gericht oorzakelijke behandeling, de stressortherapie, bij ernstige en minder ernstige SOLK patiënten geeft aan dat deze behandeling werkt en dat ze door deze behandeling herstellen. Observationeel onderzoek van de stressortherapie, uitgevoerd door psychosomatische therapeuten, toont robuuste verbetering en herstel. Een RCT (randomized controlled trial) pilot wijst in dezelfde richting.

Deze middag heeft als doel SOLK begrijpelijker te maken door een rationele verklaring en bijpassende behandeling uiteen te zetten. Het middagsymposium biedt u daarmee meer inzicht in de neurowetenschappelijke kennis en de werkingsmechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en de behandeling van SOLK.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor huisartsen, psychologen en paramedici die een verdere verdieping willen krijgen in de achtergrond van SOLK.

Meer informatie, het programma, toelichting op de inhoud en achtergrondinformatie leest u in het online programmaboekje van het symposium op www.111016.logacom.nl.

PROGRAMMA
13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur - Over psychologische stress, emotionele belasting en SOLK
Marten Klaver, voormalig neuroloog verbonden aan het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo, auteur van het boek Zakendoen met emoties (2014).
14.40 uur - De uitdaging bij SOLK is om de brug te slaan tussen de lichamelijke klachten en de (oorzakelijke ontwrichtende) psychosociale factoren.
Enny Versteeg, master of science Psychologie, psychosomatiek therapeut bij Praktijk ’t Hoogeveld, docent psychosomatiek aan de Hogeschool Utrecht en de huisartsopleiding van het VUmc, dependance Twente
15.20 uur - Koffie- en theepauze
15.50 uur - Beter begrijpen en meer grip op SOLK voor zowel patiënt als behandelaar – een handreiking vanuit de praktijk.
Herminka van ‘t Veer, Psychosomatisch arts , Molemann Mental Health Leeuwarden.
16.30 uur - Afsluitende borrel

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.