020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

MiddagSymposium De kracht van sociaal werk bespreekbaar maken

15 december 2016

Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht

€ 129,00 excl. BTW

Hoe zorgen verhalen voor een bijdrage aan professionalisering?

Sociale professionals stellen zich bescheiden op en staan achter hun cliënt. De cliënt, daar is het sociale professionals om te doen. Het contact en de relatie met de cliënt, daar zit hun kracht en expertise. Juist die relatie levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit. Die invalshoek komt er in het debat over hun vakgebied vaak bekaaid vanaf. Dat debat wordt gedomineerd door beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers. Sociale professionals die zich wel roeren laten een ander beeld zien van de werkpraktijk. Een kleurrijk, spannend en interessant portret van de werkpraktijk rijst op uit hun verhalen. Sociale professionals getuigen met hun verhalen van grote betrokkenheid en improvisatietalent. Dit maakt dat zij in iedere situatie en onder elke omstandigheid vorm weten te geven aan hun handelen. Dat is hun kracht.

In het boek Werken met hoofd, hart en handen. Kracht van de sociale professional krijgt de stem van de sociale professional ruim baan en wordt de brug geslagen tussen hun verhalen en wetenschappelijk onderzoek/literatuur. Door verhalen uit de werkpraktijk te delen, door hen aan het woord te laten wordt zichtbaar waar hun kracht ligt. Daarom is het van belang dat sociale professionals zich laten horen en dat er naar hen geluisterd wordt. Hoe kunnen verhalen van sociale professionals zinvol zijn voor bestuurders, onderzoekers management en beleidsmakers. Wat kunnen verhalen bijdragen aan teamontwikkeling? Wat heeft de politiek aan verhalen van sociale professionals? En hoe zorgen verhalen voor een bijdrage aan professionalisering?
Bij deelname aan dit MiddagSymposium is het boek Werken met hoofd, hart en handen; Kracht van de sociale professional van Marco Brok en Eveline Vollbracht ter waarde van €23,50 inbegrepen.

Doelgroep
Hulpverleners, leidinggevenden en opleiders in het hele brede sociaal domein: van groepswerk, sociotherapie, maatschappelijk werk, pedagogisch werk, reclassering, sociale verpleging tot jeugdzorg.

Meer informatie, het programma, toelichting op de inhoud en achtergrondinformatie leest u binnenkort ook in het online programmaboekje van het symposium op www.151216.logacom.nl

PROGRAMMA
13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur - Wat kunnen de verhalen van sociale professionals uit verschillende vakgebieden bijdragen aan bestuurders en beleidsmakers
Marcel Spierts is gespecialiseerd in onderzoek naar de rol van sociale en publieke professionals bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Bij zijn onderzoek spelen professionals zelf een actieve rol. Hij is de auteur van het veelgeprezen boek ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat.’
14.45 uur - Wat kan de politiek doen met verhalen van sociale professionals?
Lies Schilder is algemeen directeur van de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk). Zij is ‘van huis uit´ maatschappelijk werker en heeft jarenlang les gegeven en onderzoek gedaan. In 2013 is zij gepromoveerd op onderzoek naar professionalisering van maatschappelijk werkers op de werkvloer.
15.30 uur - Koffie- en theepauze
16.00 uur - Wat betekenen de verhalen in het kader van onderzoek?
Maaike Kluft werkt bij Movisie. Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij houdt zich bezig met profilering en professionalisering van sociale professionals.
16.30 uur - Wat kunnen verhalen bijdragen aan teamontwikkeling?
Anne Czyzewski is partner/ adviseur bij K2 Next Generation, adviesbureau voor sociale vraagstukken. Zij gebruikt storytelling als methode. In evaluaties, om beleid te communiceren en ten behoeve van teamontwikkeling. Zij is ervan overtuigd dat een goed verteld verhaal meer effect heeft dan vuistdikke rapporten vol cijfers en grafieken. Pas als het je raakt, kom je in beweging.
17.00 uur - Afsluitende borrel

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Werken met hoofd, hart en handen; Kracht van de sociale professional van Marco Brok en Eveline Vollbracht (t.w.v. €23,50), congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.