Congres over complexe diagnostiek, behandeling, inclusieve en zingeving rondom autisme.
Congres over hechting, met aandacht voor gehechtheidspatronen en processen die effect hebben op kinderen en volwassenen
Voor hulpverleners die werken met jongeren net complexe problematiek en uithuisplaatsing in beeld
Congres over baby's en alles wat van invloed is op hun ontwikkeling.
Het complete programma

Middagsymposium: Begeleiding van jongeren met autisme in de puberteit

2 juni 2017

Locatie: Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 115,00 excl. BTW
Meer informatie over deze studiemiddag vindt u ook op www.020617.autismesymposia.nl/.

Hoe gaan jongeren met autisme om met relaties, intimiteit en seksualiteit? Hierover bestaan verschillende ideeën; van het idee dat jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling, er helemaal niet mee bezig zijn of dat ze vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag laten zien.

Tot voor kort was er amper onderzoek waarin jongens met autisme zelf werd gevraagd naar hun ervaringen, ideeën en verwachtingen. De laatste jaren wordt er echter steeds meer onderzoek gedaan naar de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met autisme. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een behoefte is naar bewezen effectieve interventies om jongeren met autisme in hun psychoseksuele en puberteitsontwikkeling te begeleiden. Dit MiddagSymposium vertelt u hier meer over.

Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.

Doelgroep:
Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

PROGRAMMA

13.00 uur - Inloop

13.30 uur - Opening dagvoorzitter Jaap van der Meere
Hoogleraar in de bio- en neuropsychologie van de ontwikkelingsstoornissen

13.45 uur - Jongens met autisme over hun seksualiteit
Dr. Jeroen Dewinter, Klinisch Psycholoog, poliklinisch team voor jongvolwassenen en dagbehandeling autisme bij GGzE en Tranzo, Tilburg University
In deze lezing bespreken we de resultaten van onderzoek bij normaalbegaafde jongens met autisme, die bij aanvang tussen 15 en 18 jaar oud waren, vergeleken met jongens uit de algemene Nederlandse bevolking. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wijst op verschillende ontwikkelingstrajecten, die aan bod komen en worden geïllustreerd.

14.30 uur - Theepauze

15.00 uur - De Ik Puber-training; begeleiding van jongeren met autisme in hun psychoseksuele en puberteitsontwikkeling
Kirsten Visser, Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, Yulius KJP
De Ik Puber-training is een individuele behandeling die zowel preventief (om jongeren voor te bereiden op een gezonde psychoseksuele ontwikkeling) als indicatief (wanneer er problemen zijn ontstaan) kan worden aangeboden aan jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar. In een grote gerandomiseerde effectstudie is onderzocht of het volgen van de Ik Puber-training leidt tot een vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden. De resultaten van dit onderzoek en de daaruit volgende klinische implicaties zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd.
15.45 uur - Discussie

16.15 uur - Borrel en nazit

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 115,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 95,- excl. BTW.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Abonnee-korting: WTA-abonnees ontvangen € 20,- korting op de deelnameprijs. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.