Congresprogramma over signalering, diagnostiek en behandeling van trauma
Communicatie gaat om begrijpen en begrepen worden. De manier waarop een persoon communiceert is altijd een mix van de specifieke individuele kenmerken van die persoon in combinatie met de culturele kenmerken van de maatschappelijke groep waar de persoon toe behoort (nationaliteit, klasse, religie etc.).
De (sociale) professional in justitieel kader zal zijn/haar kennis van gespreks- en communicatietechnieken daarom moeten aanvullen met kennis van enkele van de voornaamste culturele invloeden op de communicatie.
Bijeenkomst voor professionals die de belangen van ouders behartigen en met hen in gesprek gaan, met het ouderperspectief als uitgangspunt.
Het complete programma

MiddagSymposium Autisme: slaap- en zindelijkheidsproblemen

26 maart 2019

Locatie: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Prijs: € 129,00
Aanmelden
Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen veelvuldig last hebben aan een groot scala van bijkomende problemen, die voor veel ongemak zorgen. Deze middag worden hier twee van belicht: slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen.

Meer informatie over deze middagsymposium vindt u op http://260319.logacom.nl

Doelgroep

Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), praktijkondersteuner huisarts, zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Programma

13.00 uur - Inloop

13.30 uur – Opening Dagvoorzitter Jaap van der Meere, hoogleraar in de bio- en neuropsychologie van de ontwikkelingsstoornissen

13.45 uur – “Oogjes dicht en snaveltjes toe!”
Annemiek van Maanen verpleegkundig specialist en Marije van Erp-Taalman Kip verpleegkundig specialist

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen veelvuldig last hebben van slaapproblemen, bestaand uit: lange tijd voor inslapen, veelvuldig wakker worden en vroeg ontwaken. De interventies van onze slaapbehandeling gebruiken we om het in- en doorslapen bij de kinderen te bevorderen. Wij willen jullie graag meenemen in het proces van “Slapen kun je leren!.”

14.45 uur - Pauze

15.15 uur – “Joepie!!! Een plasje en een poepie!”
Annemiek van Maanen verpleegkundig specialist en Marije van Erp-Taalman Kip verpleegkundig specialist
Zindelijkheidsproblemen komen veelvuldig voor bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Als er geen somatische oorzaken ten grondslag liggen, volgen wij met de kinderen en ouders onze behandeling “Hoe poep en plas jij?” Met deze behandeling krijgen ouders en kinderen tips en interventies om zindelijkheid te bevorderen. Wij nemen jullie mee in onze behandelwijze.

16.15 uur - Borrel en nazit

17.00 uur - Einde

Deelnamekosten
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 99,- excl. BTW.

Kortingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs..

Abonneekorting: WTA-abonnees ontvangen € 29,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. Aanmelden