Voor hulpverleners die werken met jongeren net complexe problematiek en uithuisplaatsing in beeld
Congres over baby's en alles wat van invloed is op hun ontwikkeling.
Congres over trauma; achtergronden & methoden, ontwikkelingen, preventie & behandeling
Middagsymposium Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school
Congres voor professionals werkzaam in primair onderwijs, zowel onderbouw, bovenbouw en passend onderwijs.
Het complete programma

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld

21 november 2019

Locatie: ReeHorst, Ede
Prijs: € 295,00 excl. BTW
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. Jaarlijks zijn zo’n 200 000 volwassenen en 119 000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat deze situaties eerder in beeld komen. Toch is er hoop. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor huiselijk geweld via campagnes en media geweest, met name ook gericht om bewustwording bij de omgeving te vergroten. Landelijke campagnes zoals Ik kijk niet weg (2012-2016) , Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) en Het houdt niet op, totdat je iets doet’ (2019) doen verbetervoorstellen en een appel op burgers om sneller met signalering te komen. Succes is zeker niet gegarandeerd, maar meer en veel aandacht is goed. Sinds 1 januari jongstleden is de Meldcode aangescherpt: Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Handelingsverlegenheid blijft een groot probleem bij het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je denkt het, je ziet het, je vermoedt het - maar de stap om er daadwerkelijk iets mee te doen, aan te kaarten, aan te geven blijft ingewikkeld. Door de campagnes en door de extra nadruk zal hierin beweging moeten komen.

In dit congres worden nieuwe inzichten, werkwijzen en visies vanuit verschillende disciplines en richtingen gedeeld. Burgemeester Pauline Krikke verricht de formele opening en gaat in op lokale initiatieven, bijvoorbeeld het pleidooi voor een sneller huisverbod en in dat kader een speciaal team van hulpofficieren. Met ingang van 1 maart 2019 is Susan Ketner gestart als lector bij het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling bij de HanzeHogeschool met speciale aandacht het ondersteunen van (kwetsbare) ouders. De medische invalshoek wordt belicht door Mascha Kamphuis, directeur van het LECK. Ido Weijers bespreekt vanuit een juridische hoek de problemen met de jeugdbeschermingswet. Kirsten Regtop houdt een indrukwekkende TED Talk over het slechten van muren in de communicatie in concrete geweldsituaties. Als vertegenwoordiger van de Beweging tegen kindermishandeling brengt Gjalt Jellesma ons de laatste stand van zaken bij. De gehele dag staat onder voorzitterschap van Karel van Duijvenbooden, manager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht


Voor wie?
Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligheidshuizen, reclassering
Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra


EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 oktober 2019 dan ontvangt u €30 EARLY BIRD korting en betaalt u €265,00 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u nalezen op www.huiselijkgeweldcongres.nl


Deelcongressen/Workshops:
1. De resolutions approach: een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling

1. De resolutions approach: een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling

Annemariek (J.W.) Sepers, klinisch psycholoog, supervisor van de VGCT, practitioner EMDR en traumatherapeut NtVP.

2. Self-disclosures van kindermishandeling en basisonderwijs: why not?

2. Self-disclosures van kindermishandeling en basisonderwijs: why not?

Dr. Cees Hoefnagels, Senior research associatie Lectoraat Jeugd, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

3. (Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen

3. (Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen

Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag , Movisie
(o.v.b.) Duska Sabljic Sarovic, preventiemedewerker (Veilig Thuis Utrecht)

4. Collectief leren. De moed om vak, ervaring en gevoel te verbinden in de aanpak van geweld

4. Collectief leren. De moed om vak, ervaring en gevoel te verbinden in de aanpak van geweld

Dr. Sietske Dijkstra, onderzoeker, docent, inhoudsdeskundige, www.sietske-dijkstra.nl
Kirsten Regtop, maatschappelijk werker, blogger, praktijkdeskundige, www.kirstenregtop.com

5. Vroegsignalering van (vermoedens van) kindermishandeling met behulp van kunstmatige intelligentie (textmining)

5. Vroegsignalering van (vermoedens van) kindermishandeling met behulp van kunstmatige intelligentie (textmining)

Paula Zwijgers, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

6. Hoe werk je samen voor veiligheid?

6. Hoe werk je samen voor veiligheid?

In het domein van Zorg en veiligheid kunnen organisaties en gemeente gezamenlijk, op basis van een gedragen visie en een gemeenschappelijk doel, de voorwaarden realiseren om samen te werken.
Sander van Arum, expert, Stichting Civil Care
Michel Simon, adviseur, Stichting Civil Care

7. Het hele verhaal is soms nodig: vragen aan (en over) een pleger van seksueel misbruik

7. Het hele verhaal is soms nodig: vragen aan (en over) een pleger van seksueel misbruik

Miranda Freriks, ervaringsdeskundige
Sander van Arum, psychotherapeut, systeemtherapeut en expert, Stichting Civil Care

8. Eer en geweld

8. Eer en geweld

Bayram Varli, oprichter, ECS Trainingen.

9. Het is niet stoer

9. Het is niet stoer

Fiet van Beek, schrijver en onderzoeker. Ze schreef meerdere boeken over jeugd- en pleegzorg en is auteur van twee boeken over kindermishandeling: Met sorry maak je dit niet ongedaan (2016) en Het is niet stoer (2019).
Erik van Amersfoort, ervaringsdeskundige seksueel misbruik.

10. De ontwikkeling van een MDA: Van visie naar experiment naar reguliere aanpak

10. De ontwikkeling van een MDA: Van visie naar experiment naar reguliere aanpak

Anneke Jelsma
Rolien Tolsma

11. Veiligheid Voorop!

11. Veiligheid Voorop!

Pauline Klomp, programmamanager programma Één aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Politie
Judith Kuijpers, directeur, Veilig Thuis Zuidoost Brabant
Judith Bergevoet, recherchepsycholoog, Politie Oost-Nederland

12. BeWare: over zelfbeschikking van Politie

12. BeWare: over zelfbeschikking van Politie

Thijs Wagenaar