Voor hulpverleners die werken met jongeren net complexe problematiek en uithuisplaatsing in beeld
Congres over baby's en alles wat van invloed is op hun ontwikkeling.
Congres over trauma; achtergronden & methoden, ontwikkelingen, preventie & behandeling
Middagsymposium Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school
Congres voor professionals werkzaam in primair onderwijs, zowel onderbouw, bovenbouw en passend onderwijs.
Het complete programma

4e Jaarcongres Participatie en Herstel

10 december 2019

Locatie: Spant!, Bussum
Prijs: € 295,00 excl. BTW
Werken vanuit de verbinding

Voor iedereen is passende en goede zorg van belang. Om die te kunnen leveren is het echter belangrijk dat de relatie tussen professional en cliënt goed verloopt. Werken vanuit de verbinding is hiervoor de basis.
Tevens is het belangrijk dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren, herstel en sociale inclusie. Met ‘steunend relationeel handelen’ kunnen professionals hierop goed aansluiten.
 
Het congres gaat dieper in op werken vanuit de verbinding en wat er nodig is voor ‘steunend relationeel handelen’ bij kwetsbare mensen met uiteenlopende problematiek, zoals:

 • relationele zorg in de forensische psychiatrie, ggz, verslavingszorg; 
 • toegevoegde relationele waarde van ervaringskennis;
 • de relatie als zingeving en empowerment.

 
Verder komen onder andere aan bod:

 • Samen een goed paar bij de behandeling?;
 • Gezinnen met complexe situaties;
 • Samenwerking van professionals en naasten;
 • Ervaringskennis professioneel inzetten;
 • In verbinding met persoonlijke diagnostiek;
 • Persoonlijk contact;
 • SRH;
 • Hoe ggz in de wijk te verbinden; 
 • Integrale rehabilitatiebenadering;
 • Omgaan met stigma

Pak EXTRA korting!
Bij aankoop van het Handboek Steunend Relationeel Handelen via Logacom ontvangt u € 25,- extra korting op congresdeelname! Het Handboek Steunend Relationeel Handelen a €59,- incl. btw van Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander kunt u bij uw inschrijving mee bestellen.

Voor wie?
Professionals werkzaam in: (specialistische) GGZ, maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, gemeenten, wijkteams, forensische zorg, reclassering, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, participatiecoach, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, casemanager, maatschappelijk werker, IPS- trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker en ervaringswerker.
Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 15 oktober 2019 dan ontvangt u €30 EARLY BIRD korting en betaalt u €265,00 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de congreswebsite: www.participatieherstelcongres.nl.>


Deelcongressen/Workshops:
1.Herstelondersteunende zorg en behandeling. Samen een goed paar?

1.Herstelondersteunende zorg en behandeling. Samen een goed paar?

Een discussie van de dilemma’s en oplossingsrichtingen.
Drs. Bettina Jacobsen, psychiater en psychotherapeut, ACT team Eerste Psychose, Pro Persona Nijmegen
Drs. Marguerite Elfrink, gz-psycholoog FACT team en voorzitter programmaraad en programmaleider EPA , GGZ Oost Brabant.

2.Steunend Relationeel Handelen bij gezinnen in complexe situaties

2.Steunend Relationeel Handelen bij gezinnen in complexe situaties

Nicole Kivits, persoonlijk coach en gezinsbegeleider in de maatschappelijke opvang, SMO Traverse.
Mitchell Tiber, Sociaal-psychiatrische verpleegkundige en systeemtherapeut, Emergis.

3. What’s in a name? Een zoektocht naar de samenwerking van professionals en naasten.

3. What’s in a name? Een zoektocht naar de samenwerking van professionals en naasten.

Henk-Willem Klaassen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, BuurtzorgT, auteur en trainer voor ggz teams om die samenwerking in de praktijk vorm te geven.
Ellen Witteveen, MaSW, docent Social work, onderzoeker en programmaleider bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie, lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht.

4. ‘Uit de kast. Hoe professionals hun persoonlijke ervaringskennis als beroepskracht kunnen gebruiken’

4. ‘Uit de kast. Hoe professionals hun persoonlijke ervaringskennis als beroepskracht kunnen gebruiken’

Dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving, Hogeschool Windesheim.
Simona Karbouniaris, MSc, docentonderzoeker, Hogeschool Utrecht.

5.De waarde van relationeel handelen in de verslavingszorg

5.De waarde van relationeel handelen in de verslavingszorg

Cor Verbrugge, onderzoeker Novadic-Kentron (NK), betrokken bij ontwikkeling en implementatie van herstelsteun binnen NK en verslavingszorg. Initiatiefnemer Will Hawkins Collectief
Martinus Stollenga, eigenaar en directeur, De Bijdrage advisering en projectontwikkeling ter bevordering van burgerkracht.

6. Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek

6. Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek

Gerard Lohuis

7. SRH levendig in de organisatie

7. SRH levendig in de organisatie

Tools en ondersteuning om het proces van implementatie naar borging SRH waar te maken.
Drs. Edith Frederiks, afdelingsmanager bij- en nascholing, RINO Groep, expertise in verandermanagement. Jacquelin Zents, hoofdopleider en manager opleidingen SRH/Strengths Model, RINO Groep, expertise in het toepassen van SRH.

8. Ieder vooroordeel heeft zijn nadeel, hoe kunt u weerbaar worden in het omgaan met (zelf)stigma?

8. Ieder vooroordeel heeft zijn nadeel, hoe kunt u weerbaar worden in het omgaan met (zelf)stigma?

Nanette Waterhout, Senior ervaringsdeskundige, GGZ-NHN.

9.GGZ in de Wijk: de praktijk, de succesfactoren en de resultaten in Amsterdam Zuid

9.GGZ in de Wijk: de praktijk, de succesfactoren en de resultaten in Amsterdam Zuid

Chris van der Kroon, projectleider GGZ in de Wijk, stadsdeel Amsterdam Zuid.

10. In verbinding: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

10. In verbinding: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Audry van Vulpen - productontwikkelaar Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra
Pieter Verdoorn - projectleider Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra