020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Middagsymposium Meertaligheid

12 december 2019

Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht

€ 145,00 excl. BTW

Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school


Meer informatie over dit middagsymposium vindt u op www.121219.logacom.nl

In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor. Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Hoe moet je als professional het gedrag van een meertalig kind beoordelen?

De sprekers van deze middag behandelen vanuit verschillende invalshoeken wat meertaligheid is, hoe kinderen meertalig opgroeien en hoe meertaligen functioneren.

Doelgroep

logopedisten, basisonderwijs, speciaal onderwijs, NT2 professionals, BSO, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg


Gratis bij deelname


Hoeveel talen spreek jij?
Marinella Orioni
t.w.v. €17,00Programma


13.00 - Inloop

13.30 - Marinella Orioni, auteur van Het meertalige kind, Meertalig opvoeden, en Hoeveel talen spreek jij?, biedt heldere inzichten over meertaligheid vanuit de samenleving, het brein, onderwijskundig en de gezinssituatie.

Niet altijd wordt een meertalig kind goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Iedereen heeft taalrelaties, hoe werkt zo’n taalrelatie precies? Wat is een moedertaal en kun je er meerdere hebben? En waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken?

14.15 - Ria Goedhart is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht en auteur van Samenleren op een superdiverse school.

Vanuit een praktische invalshoek gaat zij in op meertaligheid in de klas vanuit kinderen met een migratieachtergrond. Zij combineert meertaligheid met sociaal-emotioneel leren en leermiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Wat betekent sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen met verschillende nationale, etnische en taalkundige achtergronden, wat is de rol van de leraar en welke leermiddelen kunnen ingezet kunnen worden bij lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingachtergrond.

15.00 - Pauze

15.30 - Martine Broersen-Jong en Linda van Dijk. Martine Broersen-Jong is klinisch linguïst en logopedist. Ze heeft ruime ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor-, taal- en spraakproblemen binnen audiologische centra en cluster-2 onderwijs.
Linda van Dijk is (preverbaal) logopedist en SI-therapeute. Ze is werkzaam op Logisch! Logopedisch Expertisecentrum en behandelt in de praktijk veel meertalige kinderen.

Kinderen die meertalig zijn vormen een bijzondere doelgroep binnen de diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en binnen de logopedie. Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen en wanneer is er sprake van een TOS? Om ouders en derden goed te adviseren is het noodzakelijk onderscheid te kunnen maken tussen de normale meertalige ontwikkeling en een taalprobleem. Ook laat de spreker op dit symposium het belang zien van het kunnen omgaan met culturele verschillen binnen de diagnostiek en behandeling.

16.15 - In gesprek met de sprekers.
Gelegenheid tot vragen stellen, uitwisseling en discussie.

16.45 Afsluiting en borrel