Webinar geef kinderen het stuur in handen

17 juni 2020

Locatie: Logacom Online
Prijs: € 95,00 excl. BTW
Aanmelden

Webinar geef kinderen het stuur in handen


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

In dit webinar verkennen en verdiepen we het begrip ‘autonomie’, één van de drie psychologische basisbehoeften (Deci&Ryan, 2000). Autonomie, zelf doen wat je zelf kunt. Kinderen ervaren vrijheid in gebondenheid. Autonomie verlenen betekent niet dat je als begeleider vervalt in een laissez faire, waar kinderen de hele dag doen wat ze zelf willen. Het betekent juist een duidelijk kader, met vaste oriëntaties waarbinnen kinderen en begeleider in vrijheid kunnen bewegen en initiatieven kunnen ontwikkelen. Wanneer een begeleider autonomie durft te verlenen, ontwikkelen kinderen probleemoplossend vermogen, zelfsturing in plaats van enkel zelfstandigheid, creativiteit en veerkracht. Dat draagt onder meer bij aan een goede sfeer in de organisatie.

Autonomie verlenen vraagt om vertrouwen en loslaten, in plaats van wantrouwen en vasthouden. Dat is een proces waar aan gewerkt moet worden, door begeleider en leerling, in vertrouwen.

Dit webinar past als theoretische onderbouwing erg goed bij het Webinar Rijke leeromgeving dat op 9 juni gegeven wordt door Bianca Donkers-van Eck.

Voor wie? Het congres is bedoeld voor: leerkrachten in de onderbouw, (ortho)pedagogen, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. En natuurlijk ieder ander die werkt met jonge kinderen.

Reekskorting Bij deelname aan meerdere webinars is er een reekskorting van toepassing, deze kan oplopen tot €15,00 per deelname. Wanneer u zich inschrijft voor een webinar ontvangt u direct een persoonlijke kortingscode en volgnummer op te gebruiken bij uw volgende inschrijving. Met de invoering van uw persoonlijke kortingscode, worden uw gegevens uit onze database opgehaald (u hoeft deze dus niet nogmaals in te voeren) en wordt uw korting automatisch op de factuur verwerkt.

Suze Roelofs-Emonds

Suze Roelofs-Emonds (1974) heeft haar hart verloren aan het onderwijs. Ze heeft twintig jaar ervaring in het procesgericht begeleiden van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Samen met haar zus Ellen is ze eigenaar van Tweemonds.nl: het centrum voor welbevinden en betrokkenheid. Tweemonds is gespecialiseerd in het procesgericht begeleiden van mensen waarbij welbevinden en betrokkenheid gelden als belangrijkste kwaliteitsindicatoren van ontwikkeling. En dat geldt voor mensen van 0 tot 100 jaar. Daarom richt Tweemonds zich op iedereen die met kinderen leeft en werkt, van schoolleider tot ouder, van pedagogisch medewerker tot docent vo. Tweemonds is in staat mensen te begeleiden in het luisteren naar hun hart voor kinderen, dat te conceptualiseren met het hoofd en tot slot de vertaalslag te maken naar het handelen. Met veel gevoel voor de weerbarstige praktijk en de legitimatie op zak hebben Suze en haar zus Ellen met een dosis humor, herkenbaarheid en scherpte een bijzondere combinatie in huis die in een grote diversiteit aan vormen is in te zetten. Tweemonds vertegenwoordigt CEGO Nederland en werkt samen met het expertisecentrum EGO (CEGO) van de KU Leuven. Onze trainingen steunen op een wetenschappelijke basis van eigen onderzoek (CEGO Leuven) en onderzoek van anderen, maar zijn ook sterk praktijkgeoriënteerd.

Programma

15:00 uur - Inloop Meeting room
15:05 uur - Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
15:15 uur - Geef kinderen het stuur in handen
Interactieve werksessie waarbij theoretische kennis afgewisseld wordt met interactie, in het programma zijn zowel individuele als groepsopdrachten verwerkt.
16:15 uur - Pauze
16:25 uur - Geef kinderen het stuur in handen
17:30 uur - Einde


Aanmelden