020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

Webinar Grip op aanpak lastige jongeren

1 juli 2020

Logacom Online

€ 105,00 excl. BTW

Webinar Grip op aanpak lastige jongeren


‘Alles al geprobeerd, maar niets helpt.’ Als je dat gevoel als hulpverlener soms ook wel eens bekruipt is dit webinar wellicht iets voor jou. Waarschijnlijk heb je te maken met jongeren die zoveel problemen hebben ontwikkeld dat ze het zelf nauwelijks meer overzien. Ze zijn niet alleen lastig voor zichzelf en hun omgeving, maar vormen ook voor de hulpverleners vaak een flinke belasting. Dit webinar richt zich op de vaardigheid om de complexe problematiek op een doeltreffende wijze te ontleden: het opsporen van valkuilen en gemiste kansen. Daarnaast verschijnen bij die ontrafeling vanzelf de mogelijkheden om in te grijpen.

Het Waaiermodel dat hierbij helpt, vormt de rode lijn door het webinar. Je ontvangt materiaal dat op dit model is gebaseerd en waar tijdens het webinar mee aan de slag gegaan wordt. Het webinar geeft je voldoende in handen om er daarna zelf in je beroepsuitoefening mee aan de slag te gaan. Dit webinar richt zich op alle hulpverleners, opvoeders en behandelaars van moeilijk te hanteren jeugdigen en de leidinggevende van deze teams , zowel binnen residentiele als ambulante settingen.

Spreker

Drs. Elly van Laarhoven, KP, Gedragstherapeut VGCT en OG.

Elly van Laarhoven heeft ruime ervaring opgedaan met de aanpak van jongeren die vanwege hun veelzijdige problematiek zijn vastgelopen. Zij voelt zich sterk aangetrokken tot deze doelgroep en zet zich graag in om adviezen te geven voor de alledaagse behandelpraktijk. Dit doet ze aan de hand van het Waaiermodel, waarmee ze makkelijk uit kan leggen wat er zoal komt kijken bij een gerichte aanpak. Tijdens dit webinar wil ze haar kennis en inzichten delen, maar de deelnemers ook laten ervaren hoe steunend het Waaiermodel kan zijn.

Programma

13.30-14.45u. Wat ga je inzetten en weet ook waarom!
We gaan de aanpak van het probleemgedrag uiteen rafelen aan de hand van 5 domeinen: het pedagogisch handelen, commitment, behandelen, ouders en steunnetwerk, professionele netwerk. Per domein bespreken we de aangrijpingspunten voor het praktisch handelen. Zo ontstaat er een helder beeld van wat je per domein in kunt zetten en waarom je daarvoor kiest.

14.45-15.00 Pauze

15.00-16.15 Wanneer ga je wat doen en noem ook het doel!
Nu ontrafelen we de aanpak door een fasering aan te brengen in het behandelproces. Uitgelegd wordt hoe je met behulp van het Waaiermodel per fase de vertaalslag naar het praktisch handelen kunt maken. Je leert om voor elke fase werkplannen op te stellen. We werken het therapeutisch-pedagogisch werkplan uit aan de hand van het format dat hiervoor wordt aangeleverd. Ten slotte krijg je tips om met materiaal te werken en doe je ideeën op om zelf middelen te ontwikkelen.